Karol Javorka: Nekandidujem proti nikomu, kandidujem pre Ružomberčanov

Karol Javorka: Nekandidujem proti nikomu, kandidujem pre Ružomberčanov

RedakciaAktuality20.9.2018

Jedným z mien, ktoré sa v súčasnosti spája s kandidatúrou na post primátora je aj Karol Javorka. V súčasnosti pôsobí ako lekár a gynekológ vo vlastnej ambulancii a na klinikách v Ružomberku a Banskej Bystrici. Skúsenosti má aj v politickej oblasti. Posledné volebné obdobie je poslancom Mestského zastupiteľstva v Ružomberku a od roku 2017 aj poslancom VÚC Žilina za okres Ružomberok.

Kampaň Karola Javorku pod heslom Spolu ozdravme Ružomberok vychádza podľa jeho vlastných slov z dlhoročných skúseností a priameho kontaktu s ľuďmi. „Z načúvania problémom a snahy vyliečiť ich sa pre mňa ako lekára stala životná misia. Trápi ma, že ako Ružomberčania roky iba snívame o meste, ktoré sa o svojich obyvateľov naozaj postará. Preto som vstúpil do verejnej služby. Dnes mám jasný plán, ako to zmeniť a prinášam riešenia“, uviedol pre portál Žijem v Ružomberku, Karol Javorka.

Tri piliere volebného plánu

Samotný volebný program, ktorého konkrétne časti sú prístupné už aj na kandidátovej webovej stránke, stojí na troch základných pilieroch. Vrátiť zdravie do vzťahu k občanovi, vrátiť zdravie do vzťahu k prostrediu a vrátiť zdravie do vzťahu k riadeniu a hospodáreniu mesta.

V rámci prvého piliera si Javorka stanovil hneď niekoľko podrobných aktivít, ktorými sa bude snažiť byť ako primátor bližšie k ľuďom. Okrem iného chce raz ročne zorganizovať verejný odpočet vykonanej práce, vďaka ktorému budú mať občania prehľad o tom, čo sa za obdobie jedného roka podarilo zrealizovať a tiež, čo sa ešte len plánuje na nastávajúce obdobie. Administratívnu oblasť plánuje zefektívniť rôznymi modernými elektronickými službami ako napríklad zriadenie mobilnej aplikácie pre obyvateľov mesta, ktorá im zabezpečí prehľad o všetkom dôležitom, čo sa v meste deje. Pre občanov, ktorí naopak neuprednostňujú elektronický kontakt s mestom, prisľubuje kandidát na primátora posilnenie úradných hodín. Jeho cieľom je ďalej zabezpečiť dostatok práce za adekvátnu odmenu, čo chce dosiahnuť aj podporou malých a stredných podnikov z rôznych oblastí a tiež lokálnych gazdov a tradičných remeselníkov. Jedným z bodov, ktorými sa chce priblížiť k občanovi je vytvorenie priestoru pre kultúru a šport. Do tejto kategórie spadá aj jeho plán dokončenia procesu výstavby novej mestskej plavárne a iniciatíva vybudovať ďalšie športoviská. V rámci zabezpečenia dostupného moderného vzdelávania pre všetkých, má Javorka v pláne využiť aj svoje kompetencie poslanca VÚC a bude dbať na dostupnosť kontinuity stredoškolského vzdelávania. Podporiť chce aj rodiny, seniorov a ľudí odkázaných na pomoc iných. Podľa jeho slov v spolupráci so zriaďovateľmi bude dbať na adekvátnu, dostupnú a špecializovanú zdravotnú starostlivosť na všetkých úrovniach jej poskytovateľov. Rozšíriť chce aj existujúce sociálne a súvisiace služby pre dospelých, seniorov a občanov so zdravotným znevýhodnením. Javorka vo svojom volebnom pláne nevynechal ani stále nedoriešenú problematiku diaľnice D1 a R1 a prisľúbil, že ako primátor vyvinie maximálny tlak na to aby sa výstavba diaľnice urýchlila.

Vrátenie zdravia do vzťahu k prostrediu je druhým základným pilierom volebného programu. Život v čistom meste chce Javorka zabezpečiť systémovým a účinným čistením a údržbou mesta a tiež opatrením pre zlepšenie ovzdušia a znížením hlučnosti v meste. Samozrejmosťou by podľa neho mali byť aj bezpečné, moderné cesty a chodníky.

Riadenie a hospodárenie mesta ako tretí pilier Javorkovho volebného plánu v sebe zahŕňa moderné riadenie mesta, dostupnosť bývania, komplexný systém parkovania v meste ako aj povýšenie mesta Ružomberok na lídra regiónu, ktorý by sa stal inšpiráciou nie len pre domácich, ale aj pre návštevníkov. Využiť chce aj strategickú polohu, prírodné bohatstvo a výrazný turistický potenciál mesta a zabezpečiť tak jeho rozvoj.

Karol Javorka sa bude počas primátorských volieb uchádzať o hlasy voličov ako nezávislý kandidát. Ako už niekoľkokrát zdôraznil, kandiduje pre Ružomberčanov a teda nekandiduje proti nikomu. „Ostatných kandidátov rešpektujem a verím, že budú mať ku kampani čestný a ľudský prístup ako ja“, uzavrel Javorka.

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia