Slovníček z básničiek: Kniha, ktorá vracia tínedžerom lásku k poézií

Slovníček z básničiek: Kniha, ktorá vracia tínedžerom lásku k poézií

RedakciaKultúra5.6.2024

Liptovská knižnica Gašpara Fejérpataky-Belopotockéhokaždoročne vyhlasuje čitateľskú anketu Kniha Liptova. Do súťaže boli nominované knihy od autorov, ktorí pochádzajú z Liptova alebo knihy, ktoré sú tematicky spojené s regiónom Liptova. O titul najlepšej knihy Liptova za minulý rok súťažilo 34 kníh. V kategórii odbornej literatúry pre dospelých a deti výraznou väčšinou hlasov zvíťazil bedeker sveta poézie spoluautoriek Jany Juhásovej a Silvie Kaščákovej Slovníček z básničiek.

Poézia často býva vnímaná ako náročná a nezrozumiteľná, zvlášť medzi tínedžermi. Autorky Jana Juhásová a Silvia Kaščáková sa rozhodli tento pohľad zmeniť. V rozhovore s Janou Juhásovou sa dozvieme viac o inšpirácií, výzvach a úspechoch, ktoré stáli za tvorbou tejto výnimočnej knihy.

Čo Vás inšpirovalo k tvorbe knihy „Slovníček z básničiek“ a aká bola Vaša cesta k tomuto dielu?

Chceli sme napísať vtipnú a múdru knihu poézie a o poézii pre tínedžerov. Zdalo sa nám, že je to veková kategória, ktorá prestáva poéziu čítať, a kládli sme si otázku prečo. Málo autorov poéziu pre dospievajúcu mládež píše, v škole sa o nej učí na textoch, ktoré sa mládeži už neprihovárajú. Alebo tak, že je iba pasívnym príjemcom bez možnosti vytvoriť vlastný text. Slovníček z básničiek má byť kniha 3 v 1. Dá sa čítať ako autorská kniha poézie (zážitkovú časť vytvorila Silvia Kaščáková), ako malý poetický slovník (heslá z teórie lyriky napísala Jana Juhásová) a tiež ako vtipný návod, ako napísať svoju báseň. O rukopis malo záujem až tretie vydavateľstvo, ktorému sme ju ponúkli. Vydalo ju Slovenské literárne centrum, ktoré si starostlivo dalo záležať na jej dizajne. Ilustrátorkou je mladá výtvarná debutantka Veronika Pažická, grafiku robili Janka a Pavol Bálikovci.

Aké boli Vaše najväčšie výzvy a úspechy pri tvorbe tejto knihy?

Celý čas sme mali na pamäti vekovú kategóriu, ktorej je kniha určená. Vedeli sme, že tá je hyperkritická a knihu neprijme zo slušnosti. Ak sa držíme slova tínedžer doslova, zachytáva zároveň široký mentálny rozptyl. Inak vníma veci 13-ročný, inak 19-ročný, už dospelý človek. Jednou z výziev napríklad bolo, aby Slovníček mohol rásť spolu s čitateľom. Sú v ňom veľmi jednoduché, tematicky aj technicky nenáročné básne a heslá, ale aj náročnejšie. Chceli sme, aby základnou esenciou knihy bol humor, témy blízke mladým ľuďom, pri tvorení hesiel jednoduchosť, no zároveň presnosť. Niektoré javy sú v školskej praxi podávané deformovane alebo nezrozumiteľne (obraznosť, prozódia), zvlášť pri nich sme dávali pozor, aby sa správne uchopili a vysvetlili. Slovníček má byť nápomocný aj učiteľom a rodičom, ktorí s mládežou pracujú. Úspech sa dostavil hneď po vydaní knihy. Začali nás pozývať na workshopy, kde sme podľa Slovníčka tvorili texty a vysvetľovali sme jeho nosné mechanizmy. Zaujal aj zážitkovo. Otestovali sme to na žiakoch základných a stredných škôl, na učiteľoch literatúry. A tiež medzi študentami Katolíckej univerzity, kde obe autorky pracujeme a pripravujeme budúcich učiteľov do praxe. Ďalším úspechom bolo, že sa kniha dostala do Nominačnej kolekcie dvadsiatich Najkrajších kníh Slovenska za rok 2023.

Čo pre Vás znamená získanie titulu Kniha Liptova 2023? Aké boli Vaše pocity?

Kniha Liptova je čitateľská súťaž a získanie jej hlavnej ceny vnímame ako zrkadlový odraz toho, že Slovníček z básničiek si už svojich čitateľov našiel a že mu veľa ľudí fandí. Z vydavateľstva máme informáciu, že za osem mesiacov sa predalo okolo 1000 kusov. Ako autorky sa tomu veľmi tešíme. Ocenenie Kniha Liptova si zvlášť vážime preto, že obe na Liptove, v Ružomberku, žijeme, pracujeme, spolupracujeme s viacerými liptovskými kultúrnymi inštitúciami. Benefitom každej súťaže je, že ocenené knihy zviditeľní pre ďalších, nových čitateľov. Napríklad táto robí z ocenených kníh putovnú výstavu po všetkých okresných knižniciach Žilinského kraja.

Ako vnímate úlohu poézie v dnešnej dobe? Myslíte si, že má stále dôležité mieste v literatúre a spoločnosti? Môže „Slovníček z básničiek“ prispieť k jej popularizácií?

Čítanie poézie scitlivuje. Jej jazyk nie je priamočiary, núti čitateľa rozmýšľať, pozerať sa na veci z rôznych uhlov pohľadu alebo vrstvene, venovať im svoju pozornosť a čas. Akokoľvek sa zdá byť poézia od praktického života odťažitá, prispieva k formácii veľmi potrebných kompetencií aj pre náš každodenný život – vnímavá pozornosť, empatia, citlivosť, kritické myslenie. Umenie má terapeutickú silu, vieme sa vďaka nemu povzniesť nad tlaky dňa, vytvárať si liečivé paralelné svety a priateľstvá. Veríme, že Slovníček z básničiek môže prispieť k popularizácii umenia. Vie totiž dostať poéziu aj tam, kde by sa inak nedostala.

Máte v pláne podobné literárne projekty v blízkej budúcnosti?

Máme ďalší nápad, ale jeho realizácia nebude v celkom blízkej budúcnosti. Písať o veciach múdro, jednoducho a s dôvtipom chce serióznu prípravu a (správny) čas. Ako vysokoškolské pedagogičky sme zvyknuté, že veci, ktoré stoja za to, sa rodia dlho, a ak to tak nie je, je to citeľné na nižšej kvalite výstupu. Nápad tu však je a my zberáme materiál a energiu na jeho realizáciu.

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia