Home Sweet Home / otvorenie novej výstavy v Galérii Ľudovíta Fullu

Home Sweet Home / otvorenie novej výstavy v Galérii Ľudovíta Fullu

RedakciaNezaradené10.5.2023

Home Sweet Home

Nenápadný kultúrno-sociologický prieskum o ľuďoch a hodnote vecí

13. 5. – 08. 09. 2023

Participatívna výstava na báze spolupráce galérie s miestnou komunitou


Autorky koncepcie postavili projekt poslednej výstavy pred zatvorením galérie a očakávanou rekonštrukciou na spolupráci s miestnou komunitou. Ľudia rôzneho veku, vzdelania či z rôznych profesií a sociálnych prostredí prostredníctvom minivýstav vecí, ktoré považujú za pekné alebo hodnotné a ktoré im spríjemňujú ich príbytky, nechávajú návštevníkov galérie nahliadnuť do svojho súkromného sveta. Do priestoru svojho fyzického domova, ale i vnútorného sveta svojich vkusových a hodnotových preferencií.

Autorkami oslovení jednotlivci, páry alebo rodiny vystavujú na stenách v galérii to, čo im doma zútulňuje a skrášľuje ich osobný priestor. Nie sú to výlučne ľudia zo sveta umenia, ani stáli návštevníci galérie. Naopak, sú medzi nimi aj takí, ktorí do galérie bežne (alebo vôbec) nechodia. A nemusí to byť nevyhnutne ani umenie, čo vystavujú. Ide skôr o autenticitu; o to, čo majú reálne zavesené na stene, prípadne vystavené na poličkách. Napr. rodinné fotografie, rôzne zbierky (umenia, motýľov, známok, vláčikov, suvenírov a i.), kalendáre, výšivky alebo iné umelecko-remeselné výrobky a podobne. Z výberu autorky z viacerých dôvodov vylúčili vlastnoručne zhotovené diela, ktorých autorom je priamo vystavujúci.

Každý účastník a účastníčka dostali k dispozícii stenu s plochou 2 x 3 m, v rámci ktorej vystavujú svoju kolekciu. Jednou z podmienok bolo, aby túto plochu využili naplno, neodprezentovali len jedno „dielo“, ale vytvorili celú skladačku viacerých vecí. Bola to zároveň pozvánka „zažiť“ vznik výstavy, jej kreovanie od výberu diel, cez ich rozloženie v priestore (so sprievodnými debatami o konkrétnej kolekcii, jej príbehu, kontexte), až po inštaláciu - zavesenie na stenu. Autorky konceptu ponúkli ľudom z komunity možnosť stať sa spolutvorcami a vyskúšať si na chvíľu niekoľko galerijných profesií; od kurátora až po inštalačného technika. Samozrejme všetko za asistencie a pomoci tímu GĽF.

Výstava Home Sweet Home je vo výsledku súborom viacerých malých súkromných výstav. Dôležitý je aj príbeh, ktorý sa za vystavenými dielami skrýva, preto v procese vzniku každá minivýstava dostala svoj názov. Pre komunitu je výstava príležitosťou „užiť si“ galériu pred nastupujúcou rekonštrukciou, spoznať sa navzájom a pozvať do galérie svojich priateľov a známych. Pre galériu je zároveň nenápadným kultúrno-sociologickým prieskumom o ľuďoch a (individuálnej) hodnote vecí.

Koncepcia a odborná spolupráca: Petra Feriancová Baldovičová, Zuzana Gažíková, Andrea Kapráliková
Inštalácia: autorky a Silvia Ongerová
Texty: autorky, AI, vystavujúci (texty vystavujúcich bez úprav)
Vizuál: Michael Beyer
Interaktívna zóna: Andrea Kapráliková
Sprievodné programy: Petra Feriancová Baldovičová, Zuzana Hrušková, Andrea Kapráliková

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia