2019. Najúspešnejší rok v kine Kultúra

2019. Najúspešnejší rok v kine Kultúra

RedakciaAktuality28.5.2020

Počas uplynulého roka ružomberské kino Kultúra premietlo viac ako 670 predstavení a filmy videlo takmer 56 tisíc divákov. Oproti roku 2018, kedy prišlo takmer 51 tisíc návštevníkov, zaznamenali približne 10% nárast. Doposiaľ najviac návštevníkov bolo v roku 2017, kedy do kina meralo cestu viac ako 63 tisíc návštevníkov.

Najvyššie tržby za uplynulé roky

„Rok 2019 bol v kine najúspešnejší počas doby jeho existencie čo sa týka výšky tržieb, tie boli takmer 256 000 eur,“ povedala vedúca kina Kultúra, Zuzana Bakošová.

„Oproti minulému roku narástla aj priemerná návštevnosť na jedno predstavenie a to zo 77 na 83 divákov. Priemerná cena vstupenky zostala 4,58 eur. K nárastu návštevnosti prispeli aj projekcie slovenských filmov. Kým v roku 2018 videlo premiérové slovenské filmy v našom kine viac ako 3300 divákov, v roku 2019 to bolo až takmer 9 100,“ doplnila Bakošová.

Pondelok a streda kino premietalo po jednom predstavení, štvrtok až nedeľa po dve predstavenia, pri výnimočných tituloch pridávali aj ďalšie projekcie.

Medzi najlepšími jednosálovými kinami

„Svojimi výsledkami a činnosťou sme sa opäť zaradili medzi top jednosálové kiná na Slovensku. Najsilnejším mesiacom boli december, kedy kino navštívilo takmer 7 000 divákov nasledoval november s približne 6 560 návštevníkmi a vo februári do kina prišlo viac ako 5 800 divákov. Najslabším mesiacom bol máj a jún s účasťou menej ako 3000 ľudí,“ zhodnotila Bakošová.

Najviac navštevovaným filmom bolo Ľadové kráľovstvo 2, ktoré navštívilo viac ako 3200 ľudí. Nasledoval film Ako si vycvičiť draka 3 a Leví kráľ 2019.

Členom siete Europa Cinema

V uplynulom roku premietlo kino v rámci programu Filmového klubu Ilúzia 17 predstavení pre 332 divákov. „Repertoár programu Filmového klubu Ilúzia tvoria prevažne významné diela svetovej kinematografie - klasické a tiež najnovšie snímky ocenené na prestížnych medzinárodných filmových festivaloch, európske filmy, ktoré zvyšujú percentuálny podiel odohraných európskych predstavení,“ vysvetlila.

„Naše kino sa ako jeden z členov siete Europa Cinema a jeho politiky Young Audiences, podieľalo na formovaní mladého diváka v aktivitách ako je Filmový klub, Eurokino, Snow film fest, Expedičná kamera, Kinečko pre najmenších, filmové festivaly Be2Can, Creme de la Creme, a školské predstavenia. Podľa kritérií projektu Europa Cinema 30 % programu musia tvoriť zahraničné európske filmy, 70% projekcií musí byť v premiére,“ ozrejmila Bakošová.

Podiel európskych predstavení tvoril viac ako 34%. V tomto projekte je kino Kultúra zoskupené s ďalšími troma slovenskými kinami - kino Mier v Spišskej Novej Vsi, kino Nicolaus v Liptovskom Mikuláši a kino Strojár v Martine. Kino Strojár bolo v roku 2018 zo siete vylúčené.

Na výsledkoch kina majú podiel aj ružomberské základné a stredné školy na organizovaných školských predstaveniach. V uplynulom roku išlo o 37 predstavení pre 3800 divákov.

Vymenili zvuk

Zvukový systém bol inštalovaný v roku 2004 a okrem toho, že nespĺňal očakávania divákov, kvôli poruchám si vyžadoval časté opravy.

„Jeho modernizácia bola nevyhnutná pre ďalšie zabezpečenie chodu kina a udržanie si priazne našich divákov. Modernizácia zvukovej technológie vrátane dodania tovarov, demontáže starej zvukovej techniky montáže novej sa uskutočnila v marci 2019,“ uviedla Bakošová.

Celkové náklady predstavovali 30 tisíc eur, z toho polovicu poskytol Audiovizuálny Fond.

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia