Podmienky spracovania osobných údajov

V OZ Ružomberčan, so sídlom na adrese Bystrická cesta 1, 034 01 Ružomberok 1, ktoré prevádzkuje web www.zijemvrk.sk venujeme ochrane osobných údajov veľkú pozornosť. V tomto dokumente nájdete informácie o tom, aké osobné údaje spracovávame o užívateľoch nášho webu, či už sú to údaje spracovávane na základe súhlasu alebo na základe iného právneho dôvodu, k akým účelom ich používame, komu ich môžeme odovzdávať a aké máte v súvislosti so spracovaním vašich osobných údajov práva.

Tieto podmienky spracovania osobných údajov sú vyhotovené v súlade so zákonom č. 18/2018 Zb., o ochrane osobných údajov (ďalej len „ZOOU“) a nariadením EU 2016/679, o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Služby, ktorých je prevádzkovateľom OZ Ružomberčan, nie sú určené pre deti a osoby mladšie ako 16 rokov.

Aké osobné údaje o Vás spracovávame

OZ Ružomberčan môže spracúvať Vaše osobné údaje v rozsahu:

  1. Meno a priezvisko;
  2. Emailová adresa;
  3. Informácie, ktoré zhromažďujeme o Vašom správaní na našom webe, ktoré získavame z Vášho internetového prehliadača a prostredníctvom súborov cookies, ako sú IP adresa, užívateľské preferencie alebo články, ktoré radi čítate.

Prečo osobné údaje spracovávame a čo nás k tomu oprávňuje

Osobné údaje sú spracúvané za týmito účelmi:

  1. Marketingová komunikácia. Zasielanie pravidelných newsletterov a ďalšej marketingovej komunikácie o službách a produktoch zijemvrk.sk alebo tretích strán alebo o udalostiach na ktorých sa zúčastňujeme. Osobné údaje pre tento účel sú spracovávané na základe Vášho súhlasu, ktorí ste nám poskytli pri zadaní e-mailovej adresy na našom webe.
  2. Zadanie vlastnej témy, článku a inzerátu. Spracovanie hlasovania na internetových stránkach alebo zadanie vlastnej témy a článku na portáli v sekcii Blog alebo inzerátu v sekcii Ružomblšák. Osobné údaje pre tento účel sú spracovávané na základe Vášho súhlasu, ktorý ste nám poskytli pri prihlásení sa do sekcie Blog a Ružomblšák na našom webe.
  3. Sledovanie Vášho správania na našom webe. Osobné údaje pre tento účel sú spracovávané na základe nášho oprávneného záujmu. Náš oprávnený záujem spočíva:
    • v získaní informácií, na základe ktorých pre vás budeme môcť web v budúcnosti vylepšovať, aby sme mohli lepšie prispôsobiť obsah našich stránok témam ktoré Vás zaujímajú;
    • vo vytváraní štatistík a prehľadov, najmä sledovanie návštevnosti nášho webu, jeho jednotlivých stránok a článkov, ktoré čítate;

Poskytnutie Vašich osobných údajov nie je povinné. Pokiaľ nám odmietnete poskytnúť vaše osobné údaje, nebudete môcť v niektorých prípadoch využiť niektoré z našich služieb, napríklad nebudete informovaný o novinkách na našom webe alebo nebudete môcť využiť službu Ružomblšák.

Komu môžeme odovzdávať Vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje môžeme v určitých prípadoch odovzdať aj externým poskytovateľom služieb, a to spoločnostiam, ktoré napríklad

Vaše práva v súvislosti so spracovaním osobných údajov

Súhlas so spracúvaním osobných údajov môže byť kedykoľvek bezplatne odvolaný písomne na vyššie uvedenej adrese nášho sídla alebo prostredníctvom e-mailu zaslaného na e-mailovú adresu redakcia@zijemvrk.sk, zákonnosť spracúvania osobných údajov pred odvolaním súhlasu tým však nebude dotknutá.

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov beriete na vedomie, že máte nasledujúce práva:

Pokiaľ Vaše osobné údaje spracovávame na základe oprávneného záujmu (§27 ZOOU), máte právo podať námietku proti takémuto spracovaniu. V takom prípade nesmieme ďalej spracovávať Vaše osobné údaje pokiaľ nepreukážeme nevyhnutný oprávnený záujem na ich spracovaní. V spracovaní osobných údajov môžeme pokračovať pokiaľ náš záujem na ich spracovaní preváži nad prípadnými negatívnymi dopadmi na užívateľov nášho webu. V prípade, že spracovávame osobné údaje k priamemu marketingu na základe nášho oprávneného záujmu, toto spracovanie ukončíme okamžite po obdŕžaní vašej námietky.

Výkon Vašich práv

Výkon svojich práv môžete žiadať prostredníctvom zaslania písomnej žiadosti na vyššie uvedenú adresu nášho sídla alebo e-mailom zaslaným na adresu redakcia@zijemvrk.sk. Vašu žiadosť vybavíme bez zbytočného odkladu, maximálne však do jedného mesiaca. Vo výnimočných prípadoch, najmä z dôvodu zložitosti vašej požiadavky, sme oprávnení túto lehotu predĺžiť o ďalšie dva mesiace. O takom prípadnom predĺžení a jeho zdôvodnení vás samozrejme budeme informovať.

Ako dlho Vaše údaje spracovávame

Osobné údaje, ktoré spracovávame na základe Vášho súhlasu, spracovávame po dobu 3 rokov alebo do odvolania súhlasu.

Osobné údaje, ktoré spracovávame na základe oprávneného záujmu, spracovávame len po dobu nevyhnutnú pre daný účel, najdlhšie však po dobu 3 rokov.

Kontaktné údaje

ADRESA
Bystrická cesta 1
034 01 Ružomberok 1

TELEFÓN
+421 902 541 202
+421 910 555 124

EMAIL
info@ozruzombercan.sk

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia