26 topoľov zo stromoradia pri Žilinskej ceste odstránia kvôli bezpečnosti

26 topoľov zo stromoradia pri Žilinskej ceste odstránia kvôli bezpečnosti

RedakciaAktuality16.3.2020

Mesto odstráni topole zo stromoradia pri Žilinskej ceste. Vyplýva to z expertízneho posudku Slovenskej akadémie vied, ktorá na objednávku mesta vykonávala dendrologický posudok na topoľové stromoradie v novembri 2019 zvukovým tomografom. „Stalo sa tak po tom, čo počas roku 2019 mesto prišlo o niekoľko jedincov topoľa pre silný vietor. Jeden z padajúcich stromov vtedy spôsobil škodovú udalosť na aute, ktoré prechádzalo cestou prvej triedy 1/18," vysvetľuje hovorca primátora, Viktor Mydlo.

Zdroj: autor

Pokročilé štádium dospelosti a bezpečnosť

Podľa hovorcu primátora stromoradie na Žilinskej ceste bolo vytvorené pre jeho ekologickú funkciu – vetrolamu a produkciu kyslíku. Splnenie týchto vlastností podlieha druhej, dôležitejšej funkcii – bezpečnosti.

V prípade, že dôjde k úrazu, alebo poškodení na majetku, zodpovednosť za to nesie mesto, ktoré je povinné zeleň kontrolovať a dbať o ňu," konštatuje hovorca.

Expertízny posudok bol podľa Mydla vyhodnotený na každom jedincovi individuálne a hodnotená bola vnútorná štruktúra dreviny, výskyt deformácií, dutín či hniloby v kmeni. Pomocou akustického tomografa sa nedeštrukčnou metódou znázorní vnútorná štruktúra stromu v hodnotenej vrstve. Takýmto spôsobom sa zisťujú prípadné deformácie, dutiny či hniloba v kmeni. Výsledky takéhoto vyšetrenia sú znázornené číselne aj graficky. Na základe získaných dát systém vyhodnotí bezpečnostný faktor dreviny v percentách," informuje Viktor Mydlo.

Rizikový strom má bezpečnostný faktor nižší ako 150%, v takom prípade je nutné strom čo najskôr odstrániť. V prípade bezpečnostného faktora v rozmedzí 150 – 200% je navrhované zváženie ďalšieho postupu.

Zdroj: autor

Ústav ekológie lesa Slovenskej akadémie vied v závere expertízneho posudku konštatuje, že bezpečnostné riziko pri všetkých hodnotených drevinách predstavuje výskyt preschnutých konárov a rozsiahlej časti korún. Hodnotené jedince sú postihnuté infekciou huby Cryptodiaporthe populea, ktorá spôsobuje odumieranie napadnutých častí. Nebezpečenstvo predstavuje aj poloha stromov a náklon nad frekventovanú cestnú komunikáciu ako aj chodník vedúci pod korunami stromov. Z vyššie uvedených dôvodov experti odporúčajú výrub všetkých hodnotených stromov. Ten sa podľa hovorcu musí uskutočniť do konca marca, pretože potom začína vegetačné obdobie, kedy je možné do stromov zasahovať len v mimoriadnych prípadoch.

Pribudnú hraby

Po výrube a očistení miesta po stromoch bude nasledovať výsadba nových stromov. „Mesto po konzultácií s odborníkmi vybralo niekoľko druhov drevín, s najväčšou pravdepodobnosťou víťazom bude Hrab obyčajný Fastigiata,“ povedal primátor mesta Igor Čombor.

Hrab obyčajný je statný listnatý strom z čeľade brezovité, ktorý dorastá do výšky približne 12 metrov. Nie je alergénny a má vynikajúce ekologické funkcie. Podobne ako topoľ poslúži dobre ako vetrolam a z hľadiska produkcie kyslíka je efektívnejší. Jeho priemerný vek je 120 – 150 rokov.

Ako informoval Mydlo vzhľadom na plány radnice vybudovať cyklotrasu kopírujúcu breh rieky Váh, bude musieť výsadba podliehať zmenenému režimu predovšetkým z hľadiska plánovania. Nové dreviny budú vysadené ihneď po očistení, vrátane klčovania. Nové stromy tak budú súčasťou parku pri Žilinskej ceste najneskôr do konca roka 2020.

Odstraňovanie prebieha od stredy 11. marca. Zároveň upozorňujeme obyvateľov, že počas nasledujúcich víkendov bude premávka na predmetnej komunikácií obmedzená preto zvýšte pozornosť," dodal Viktor Mydlo.

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia