Aby bolo deti lepšie počuť

Aby bolo deti lepšie počuť

RedakciaAktuality19.11.2019

Bubnovačka, alebo „Aby bolo deti lepšie počuť“, tak znie názov projektu, ktorý sa organizuje pri príležitosti Svetového dňa prevencie týrania a zneužívania detí. Počas minulých ročníkov sa do bubnovania zapojilo viac, ako 24 000 detí a dospelých.

ZŠ Bystrická cesta

Bubnovačka aj v Ružomberku

Vytvoriť obrovský hluk a vyjadriť svoju podporu pre ochranu detí pred akoukoľvek formou násilia, prejavili aj ružomberské materské a základné školy - ZŠ Bystrická cesta, ZŠ Černová, ZŠ Sládkovičova, ZŠ Biely Potok, ZŠ Zarevúca a Súkromná MŠ Slniečko.

Určite je táto myšlienka veľmi dôležitá, aby sa šírila medzi naše deti, ktoré by zároveň mali byť o tejto problematike dostatočne informované,“ vysvetlila dôvody podpory projektu, riaditeľka ZŠ Biely Potok, Erika Macková.

Akciu si chválili aj učiteľky Eva Lamačová a Nina Švecová zo ZŠ Bystrická cesta.

Myslíme si, že takéto by sa mali konať viackrát do roka, pretože vieme, aká je súčasná situácia v rodinách. S rôznymi formami násilia sa deti denne stretávajú v škole, doma i na internete.“

Učiteľky z celého podujatia cítili skvelú atmosféru a všetci sa spoločne snažili vytvoriť, čo najväčší hluk a vyjadriť svoju podporu pre ochranu detí pred akoukoľvek formou násilia na nich a hájiť práva dieťaťa.

Deťom bol zároveň prečítaný postup - Kde hľadať pomoc, ak im nieto ubližuje, alebo vedia o niekom, kto pomoc potrebuje,“ doplnia Lamačová.

Bubnovačka ZŠ Zarevúca

Dohovor o právach dieťaťa slávi 30. výročie

Bubnovačka sa konala aj pri príležitosti významných dní, ktoré upriamujú pozornosť na násilie páchané na deťoch Európsky deň ochrany detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním, Svetový deň prevencie týrania a zneužívania detí a Svetový deň detí.

Výnimočnosť tohto ročníka bola aj v tom, že sa podarila pripraviť v takom rozsahu práve v roku, kedy Dohovor o právach dieťaťa slávi 30 výročie.

Akciu rozbehlo v roku 2014 Centrum Slniečko,n.o., člen Koalície pre deti Slovensko, ktoré sa problematike násilia na deťoch venuje už vyše 20 rokov. Tento ročník bol v spolupráci s Národným koordinačným strediskom pre riešenie problematiky násilia na deťoch, ktoré je organizačnou zložkou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

© 2023 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia