Aby sme vedeli žiť, musíme zarobiť pol milióna eur

Aby sme vedeli žiť, musíme zarobiť pol milióna eur

RedakciaAktuality10.6.2020

V každej výročnej správe je najzaujímavejší výsledok hospodárenia v tomto prípade to bolo mínus 122 tisíc eur. Je však za ňou oveľa viac ako len číslo,“ povedal na uplynulom mestskom zastupiteľstve šéf akciovej spoločnosti Ján Pavlík. Zároveň dodal, že je čas, aby spoločne vedenie mesta a mestské zastupiteľstvo pristúpili k zmene dotačnej politiky Kultúrneho domu Andreja Hlinku.

Základnou pointou, na ktorú získava kultúrny dom dotáciu je zabezpečenie kultúrno spoločenského života v meste. Okrem toho sú súčasťou akciovej spoločnosti aj pobočky – mestský majetok, ktorý spoločnosť len spravuje. Ide o Informačné centrum, Dom Unesco Vlkolínec, Kultúrny dom Hrboltová, Černová a Biely Potok, Björnsonov dom, Synagógu, Mestskú televíziu a Ružomberský hlas.

Dotácie, ktoré mesto kultúrnemu domu poskytuje slúžia okrem organizovania kultúrneho života aj na správu spomínaných objektov – pobočiek. To by mohol byť zároveň jeden z podstatných problémov, prečo je akciová spoločnosť stratová.

V roku 2019 musel Kultúrny dom Andreja Hlinku z dotačných zdrojov riešiť aj prevádzkové problémy, ktoré podľa Pavlíka neplánovali.

„Havarijná situácia s odpadom v KD Biely Potok, havarijná situácia s kanalizáciou v kine, v zimnom období so žľabmi a riešili sme aj rekonštrukciu ozvučenia Veľkej dvorany a kina,“ pripomenul šéf akciovej spoločnosti.

Podľa jeho slov všetky tie ovplyvnili logicky aj hospodársky výsledok za rok 2019. Ten bude zaúčtovaný do strát minulých období. „Je ešte stále vo výške odpisov a aj napriek výške neznamená ohrozenie našej spoločnosti zo zákona,“ doplnil Pavlík.

Ján Pavlík, Zdroj: V. Mydlo

Je zaujímavosťou, že v roku 2019 vlastné vytvorené prostriedky predstavovali 503 273 eur. „Viac ako pol milióna eur musíme vyrobiť na to, aby sme vedeli žiť. Treba si uvedomiť, že aj napriek tomu kultúra nie je zárobkový podnik a vyrábame istú stratu,“ konštatoval pre náš portál Pavlík a doplnil, že čo sa týka ekonomiky treba prehodnotiť dotačný systém od mesta, aby akciová spoločnosť nevykazovala len straty, no mala kladný hospodársky výsledok, čo sa pri istej zmene dotácií dá.

Najjednoduchší spôsob by podľa riaditeľa spoločnosti spočíval v objednávke reálneho objemu. „Mesto nám nemusí dávať dotáciu, ale zaplatí za konkrétu objednávku,“ vysvetlil. V tom prípade nebude podľa Pavlíka problém vyúčtovať konkrétne výdavky za elektrinu, vodu, mzdy, prípade údržby a tým pádom by sa aj spôsob hospodárenia zmenil.

Jasný odkaz

Kultúrny dom Andreja Hlinku robí podľa riaditeľa v tomto období všetko preto, aby v nasledujúcich mesiacoch mohli rozbehnúť kultúrno- spoločenský život. „Chcel by som odkázať všetkým čitateľom, aby podporili kultúru, navštívili kino a ostatné pobočky, ktoré pod našu akciovú spoločnosť patria. Ubezpečujem, že v rámci opatrení urobíme všetko pre bezpečnosť našich priaznivcov," odkázal Pavlík.

Kultúrny dom Andreja Hlinku je akciová spoločnosť a sídli v multifunkčnej budove v centre Ružomberka. Nachádzajú sa v nej exkluzívne priestory pre kultúrne i spoločenské podujatia - Veľká dvorana, kino Kultúra, Sieň slávy, Malá konferenčná sála, Informačné centrum, telocvičňa, sauna.

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia