Advent je obdobím očakávania, každú sviecu má zapáliť iný člen rodiny

Advent je obdobím očakávania, každú sviecu má zapáliť iný člen rodiny

RedakciaAktuality4.12.2021

Advent je obdobím očakávania, ale aj obrátenia a nádeje. Slovo advent pochádza z latinského „adventus“ a znamená zjavenie alebo príchod. Advent má predovšetkým duchovný význam, veriaci sa v tomto období pripravujú sa na príchod Krista. Začína prvou adventnou nedeľou a končí na Štedrý večer po západe slnka. V rímskokatolíckej cirkvi je tiež advent začiatkom nového cirkevného roka. Typické pre toto obdobie boli roráty, teda sväté omše, ktoré začínali skoro ráno, vždy pred svitaním. Tma v kostole má pripomínať svet, ktorý je v tme a ožiarený oltár Krista, ktorý prichádza ako svetlo. Aj v súčasnosti sa tieto sv. omše slávia v niektorých farnostiach.

Začiatky adventu siahajú do 4. storočia, kedy sa v oslavoval určitý počet adventných nedieľ, niekedy dve a niekedy až šesť. Pápež Gregor Veľký na prelome 6. a 7. storočia advent stanovil na štyri týždne. Advent sa vyznačuje dvojakým očakávaním (narodenie a druhý príchod), preto je advent rozdelený na dve časti, kde 17. december tvorí hranicu tohto rozdelenia. Prvá časť adventu do 17. decembra dáva dôraz na očakávanie druhého príchodu Krista a druhá časť je prípravou veriacich na stretnutie s Ježišom.

Najväčším symbolom adventu je adventný veniec. Tradícia hovorí, že prvý adventný veniec vyrobil začiatkom 19. storočia nemecký evanjelický pastor Johann Henrich Wichern. Zriadil školu a útulok pre opustené deti. Veniec s 24 sviečkami vyrobil po tom, ako sa deti neustále pýtali koľko ešte ostáva dní do Vianoc. Všedné dni symbolizovalo 19 tenkých sviec a 4 hrubšie sviece symbolizovali nedele. V súčasnosti sa na veniec kladú len štyri sviece. Zhotoviť by sa mal z vetvičiek jedličky, smreka alebo vavrína. Zelená farba znamená „nádej“ a jeho kruhovitý tvar symbolizuje „večnosť“. Sviečky mali byť fialové alebo tmavomodré, podľa liturgickej farby adventu. Len tretia v poradí by mala byť ružová, tretia adventná nedeľa sa totiž nazýva nedeľou radosti. Prvá svieca, ktorú zapaľujeme na železnú nedeľu, predstavuje nádej. Druhá svieca predstavuje mier, tretiu sviečku zapálime na striebornú nedeľu a symbolizuje priateľstvo. Štvrtá, zapálená na zlatú nedeľu, sa volá láska.

Podľa katolíckej tradície sa má sviečka na adventnom venci zapaľovať pred večerou. Vedeli ste, že prvú sviecu má zapáliť najmladšie dieťa rodiny? Druhú adventnú nedeľu zapáli sviečky najstaršie dieťa rodiny. Počas tretej adventnej nedeli má zapáliť sviečky matka a na štvrtú adventnú nedeľu by mal po požehnaní a modlitbe zapáliť všetky štyri sviečky otec rodiny.

Stanislava Bruk

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia