Aj materinský jazyk sa dá zabudnúť

Aj materinský jazyk sa dá zabudnúť

RedakciaAktuality21.2.2020

Materinský jazyk je prvým jazykom, ktorý sa naučíme. Deje sa tak automaticky, bez toho aby sme si to uvedomovali. Je možné naň vôbec zabudnúť?

Materinský jazyk je jedinečný. Od narodenia získava dieťa jednotlivé obrazy, ktoré sú prepojené so slovami, tie neskôr samo používa. Áno, je možné zabudnúť materinský jazyk. Ak by sa dieťa predškolského veku dostalo do inej krajiny, pričom rodičia by hovorili v jazyku krajiny, kde sa presťahovali, tak na materinský jazyk ľahko zabudne. Nebude ho počuť, nebude v ňom komunikovať, zabudne.

Ako precvičovať materinský jazyk u detí?

Aby sme jazyk ovládali, musíme rozumieť, čo znamenajú jednotlivé slová, vety. Rozumieť tomu, čo počujeme, čo čítame. Ovládať jazyk znamená vedieť povedať to, čo chceme, aby nám tí, čo počúvajú porozumeli. Preto je dôležité precvičovať v materinskom jazyku čítanie - vedieť, čo čítam, počúvanie - rozumieť, čo mi hovoria, písanie - vedieť sa vyjadriť písomnou formou a komunikačné zručnosti.

Úroveň jazykového prejavu závisí aj od prostredia, kde sa deti rodnému jazyku učia?

Ako ovládame v dospelosti náš materinský jazyk, záleží od nás a od prostredia, v ktorom žijeme. K zvyšovaniu ovládania jazyka patrí čítanie kníh, ktoré rozširuje slovnú zásobu, zvyšuje predstavivosť, rozširuje komunikačné zručnosti, prispieva k rozširovaniu vedomostí, zvyšuje kreativitu, zlepšuje schopnosť písania. Ľudí samozrejme ovplyvňuje aj prostredie, v ktorom žijú. Ak by sme žili v prostredí, kde všetci používajú iba nárečové slová, začali by sme ich tiež používať.

Slovenčinu na základnej škole vyučujete niekoľko rokov, na čo deti v tomto procese upozorňujete?

Pri vyučovaní je dôležité ísť dobrým príkladom, používať spisovnú slovenčinu, neustále deti podporovať v objavovaní krásy nášho jazyka. Zviditeľňovať jeho osobitosti. Napríklad naše krásne ,,ľ “sa nám niekde stratilo. Deti ho však vedia nájsť, objaviť aj používať, je len na nás dospelých, ako sa k tejto problematike postavíme.

Je možné v tejto dobe zvýšiť úroveň materinského jazyka?

V súčasnej dobe, kedy sa technológie využívajú v každučkom voľnom čase, je potrebné a priam nevyhnutné vrátiť materinskému jazyku popredné postavenie. Jedinečná príležitosť na zvyšovanie úrovne používania materinského jazyka je vytvárať podmienky pre tvorivú činnosť so slovom, textom, knihou. Vytváranie priestoru pre vyjadrenie myšlienok, komunikáciu tvárou v tvár.

Oslavujete s deťmi na škole Medzinárodný deň materinského jazyka?

Hodnotu rodnej reči a materinského jazyka si málokedy uvedomujeme, pritom jazyk je najsilnejší nástroj na zachovanie a rozvoj kultúrneho dedičstva. Medzinárodný deň materinského jazyka vyhlásila Organizácia spojených národov pre výchovu, vedu a kultúru (UNESCO) v novembri 1999. Po prvý raz sa oslavoval 21. februára 2000. V Základnej škole Bystrická cesta Ružomberok si všetci žiaci pripomenuli náš krásny materinský jazyk celohodinovým čítaním kníh od slovenských autorov. Bol im poskytnutý priestor, aby sa venovali spisovnej slovenčine ukrytej v knihách, lebo materinský jazyk nám nie je ľahostajný.

© 2023 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia