Aj tento rok nám priniesol sladkú dobrotu. Kto bol sv. Mikuláš?

Aj tento rok nám priniesol sladkú dobrotu. Kto bol sv. Mikuláš?

RedakciaAktuality6.12.2021

Kto ale bol sv. Mikuláš, aký je skutočný príbeh tohto legendami opradeného svätca, a ako vznikla táto milá tradícia?

Ágios Nikólaos, ako sa Mikuláš svojim menom volal, sa narodil približne v roku 270 v lýkijskej Patare pri meste Demre, kedysi nazývanom Myra (dnes oblasť tureckého mesta Demre). Jeho rodičia Epifanio a Ioanne boli veľmi bohatí, obaja však zahynuli veľmi skoro. Mikuláš zdedil veľký majetok, rozhodol sa však všetko darovať chudobným. Dokonca to urobil tajne, aby o tom nikto nevedel. Za svoje dedičstvo postavil aj nemocnicu. Mikuláš absolvoval svetské vzdelanie na verejných školách, a potom sa začal pripravovať na kňazskú dráhu.

Podľa legendy Mikuláš študoval v Alexandrii, pričom cestou z Alexandrie do Myry zachránil muža, ktorý padol cez palubu. Keď potom loď dorazila do Myry, v meste vyberali nového biskupa, keďže predošlý zomrel. Zachránený muž navrhol, aby bol za biskupa vybraný obetavý Nikolaos, teda Mikuláš.

Jeden z ďalších legiend o Mikulášovi hovorí, že žil v susedstve chudobného človeka, ktorý prišiel o všetok majetok a svoje tri dcéry nebol schopný uživiť. Mikuláš sa im rozhodol pomôcť a počas noci im nechal v okne zlato. To isté zopakoval aj ďalšiu noc. Majiteľ domu bol prirodzene zvedavý, kto je ten záhadný dobrodinec. Na tretí deň si na záhadného muža počkal, a keď dával mešec na okno, poďakoval sa mu. Tento chýr sa rozletel široko-ďaleko, a tak sa začalo s tradíciou čižiem v oknách a obdarúvaním.

Pre Mikuláša a všetkých kresťanov nastali ťažké časy, keď sa rímskym cisárom stal Dioklecián. Mikuláš však neostal nič dlžný svojej povesti a zachránil mnoho odsúdených kresťanov, ktorých vykúpil vďaka svojmu bohatstvu. To bol aj dôvod prečo bol neskôr sám zatknutý. Mikuláš tak strávil sedem dlhých, ťažkých rokov uväznený a mučený kvôli svojej viere v Krista. V roku 313, vydal cisár Konštantín Milánsky edikt, ktorý povoľoval beztrestné vyznávanie kresťanstva, a tak bol Mikuláš oslobodený.

Zaujímavosti o Mikulášovi

- Všetok majetok, ktorý vlastnil, rozdal chudobným

- Chudobnej rodine dával do okna peniaze, tak vznikol aj dnešný zvyk, kedy si dávame do okna vyčistenú čižmičku

- Pomaranče a mandarínky sa dávajú do balíčkov údajne kvôli tomu, že pripomínajú okrúhle peniaze, ktoré Mikuláš chudobnej rodine vtedy daroval

- Jeho pozostatky sú uschované v talianskom meste Bari

- Svätý Mikuláš sa stal patrónom námorníkov a rybárov, ale aj vôd a mostov, obchodníkov, majiteľov záložní, lekárnikov, voňavkárov a šťastného manželstva

- Tradícia mikulášskych obchôdzok s anjelmi a čertom vznikla v severofrancúzskych kláštorných školách

- S rozdávaním darčekov do čižiem sa začalo v Holandsku

- Najväčšiu popularitu má sv. Mikuláš v Rusku. Spolu so sv. Ondrejom apoštolom je patrónom národa

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia