Ako je to so sociálnymi službami v samospráve?

Ako je to so sociálnymi službami v samospráve?

RedakciaAktuality2.11.2018

Počas posledného októbrového piatka sa v priestoroch Mestského úradu uskutočnila Medzinárodná vedecká konferencia pod názvom Sociálne služby v samospráve. Jej cieľom bolo prezentovať aktuálny stav plánovania sociálnych služieb v samospráve a vytvoriť platformu na širokú medziodborovú diskusiu. „Túto konferenciu sme nastavili ako výstup komunitného plánovania od roku 2010, ktorý sa realizuje v spolupráci s Katedrou sociálnej práce Pedagogickej fakulty na Katolíckej univerzite za výdatnej podpory Mondi SCP. Práve vďaka ich pomoci dokážeme realizovať veľké výskumy, ktoré sa zameriavajú na užívanie a prevenciu látkových a nelátkových závislostí,“ uviedla Irena Kamanová, vedúca Katedry sociálnej práce. Medzi prednášajúcich patrili aj zahraniční hostia z Česka, Poľska a Ameriky.

Široké spektrum tém

Konferencia o sociálnych službách v samospráve sa dotýkala nielen všetkých poskytovateľov sociálnych služieb, ale takisto aj ich prijímateľov, teda občanov mesta. Nakoľko Ružomberok momentálne oslavuje významné 700. výročie udelenia mestských výsad, prednášky na konferencii začali od histórie sociálnych služieb v Žilinskom samosprávnom kraji až po súčasnosť. Ako priblížila Kamanová, do konca júna tohto roku musela mať každá samospráva vypracovaný komunitný plán. Ten je podľa jej slov dôležitý preto, lebo sa z neho následne čerpá koncepcia rozvoja a priorít sociálnych služieb v rámci kraja. Keďže na Slovensku komunitné plánovanie začalo o niečo neskôr ako v Čechách, pri princípoch a cieľoch komunitného plánovania vychádzajú u nás z metodiky Českej republiky. Aj preto jednu z prednášok viedol Vrastislav Snídal z českého mesta Kroměříž. Mimoriadne zaujímavú prednášku si pripravil aj 95-ročný profesor John Scharffenberg, ktorý pricestoval až z Kalifornie. Rozprával o najnovších poznatkoch o prevencii civilizačných ochorení a o siedmich rizikových faktoroch, ktoré skracujú život Slovákov. K ďalším podnetným prednáškam patrila napríklad téma o úlohe komunitného plánu pri ochrane mozgu detí pred poškodením dysfunkčným prostredím, ktorú viedla doktorka Janka Nosková. O školskej prevencii a intervencii realizovanej RK PRERODom porozprával Jaroslav Rakučák. Tému typickú skôr pre východnú časť Slovenska preniesla do Ružomberka Lýdia Mirgová. Vo svojom príspevku priblížila modely komunitnej sociálnej práce v marginalizovaných rómskych komunitách. V súvislosti s touto témou vyzdvihla Kamanová v rámci Ružomberka rozpracovanú terénnu sociálnu prácu. Jej víziou už od roku 2010 bolo fungovanie sieťovania, v rámci ktorého by spoluprácou rôznych subjektov dokázala byť poskytnutá pomoc rodine, ktorá sa so svojím problémom obráti na jedného konkrétneho človeka na Mestskom úrade. Ďalší prednášajúci, Monika Turacová a Jozef Fecenko vystúpili na konferencii s témou pod názvom Pôsobnosť Spišskej katolíckej charity v okrese Ružomberok. V popoludňajšej časti konferencie zas odzneli príspevky doktorandov, zamerané na multidisciplinárne pohľady na cieľové skupiny sociálnej práce nie len v našom okrese, ale celkovo na Slovensku.

Katedra sociálnej práce, pôsobiaca na Katolíckej univerzite v Ružomberku chcela touto konferenciou poukázať na to, ako fungujú sociálne služby v rámci našej samosprávy. Vďaka pestrej ponuke rôznych tém a zaujímavým prednášajúcim hosťom sa im to aj podarilo.

(foto: Anežka Macková)

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia