Alkohol pili aj štrnásťročné deti

Alkohol pili aj štrnásťročné deti

RedakciaAktuality30.8.2022

Príslušníci mestskej a štátnej polície urobili 19. augusta spoločnú akciu zameranú na kontrolu požívania alkoholických nápojov osobami mladšími ako 18 rokov. V ten večer bolo teplo, preto sa v podnikoch nachádzalo málo mladých ľudí, viac sa pohybovali po verejnom priestranstve.

Deviati na jednom mieste

Hodinu pred polnocou preverovali hliadky mestskej polície oznámenie, podľa ktorého sa na schodoch pri cukrárni nachádzala partia mladých ľudí, pili alkohol a robili okolo seba neporiadok. Jedna hliadka preto zabezpečila prístup z ulice Mostová, druhá z ulice Veľký Závoz.

Okrem dospelých tam bolo aj deväť osôb vo veku od 15 do 17 rokov, z toho dve 17-ročné dievčatá. Keďže mali pri sebe alkohol, podrobili sa skúške.

„Vo všetkých deviatich prípadoch boli skúšky s pozitívnym výsledkom, namerané hodnoty sa pohybovali od 0,4 až po 1,44 promile,“ povedal Roman Jankovič, policajný preventista mestskej polície.

Pretože išlo o mladistvé osoby, kontaktovali ich rodičov. V ich prítomnosti mladistvým za požívanie alkoholu na verejnosti uložili blokové pokuty. Poverený príslušník v zmysle zákona oznámi do miesta trvalého bydliska porušenie zákazu požívať alkoholické nápoje mladistvou osobou. Až šesť oznámení pôjde do okresu Liptovský Mikuláš, dva ostanú v okrese Ružomberok a jedno poputuje do okresu Bratislava.

Opité deti

Po polnoci sa množstvo mladých ľudí presunulo k nočnému podniku na ulici Madačova. Preto sa hliadky mestskej a štátnej polície zamerali na túto oblasť.

Mestská polícia zistila porušenie zákazu požívania alkoholu v piatich prípadoch, traja vinníci boli mladiství, dve boli maloleté osoby.

„Išlo o 14-ročné dievča z okresu Ružomberok, u ktorého dychová skúška zistila požitie alkoholu s hodnotou 0,65 promile, 14-ročný rovesník z okresu Dolný Kubín nafúkal 0,4 promile,“ povedal Roman Jankovič.

Aj v týchto prípadoch mestskí policajti vec oznámili príslušným orgánom. Rodičom maloletých môže obec, kde majú trvalý pobyt, uložiť blokovú pokutu do výšky 33 eur.

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia