Arogantné dievčatá a nedodržanie zákazu voľného pohybu psov

Arogantné dievčatá a nedodržanie zákazu voľného pohybu psov

RedakciaAktuality21.3.2020

Vodiči prechádzajúci ulicou Žilinská cesta si mohli všimnúť, že pri Váhu boli spílené topole, ktoré v silnejšom vetre ohrozovali prechádzajúce vozidlá.V nedeľu 15. marca si obyvatelia neďalekých bytoviek všimli niekoľko minút po pol desiatej dopoludnia muža, ktorý prišiel nakladať spílené stromy na pristavené nákladné vozidlo. Na toto však nemal nijaké povolenie a preto musel drevo zase vyložiť. Za priestupok proti majetku bola 45 ročnému Ružomberčanovi uložená bloková pokuta.O polhodinu neskôr sa situácia zopakovala, tento krát 36 ročný muž nakladal drevo do prívesného vozíka. Takisto jemu bola uložená bloková pokuta.

Vo štvrtok 19. marca prijal operačný príslušník mestskej polície oznámenie, že po ulici Bystrická cesta sa pohybuje muž s dvoma veľkými psami, ktoré behajú na voľno. Pretože takýchto oznámení bolo podaných na mestskej polícii viacero, začali miesto jeho pohybu monitorovať aj kamerovým systémom. O pohybe muža so psami operačný príslušník informoval hliadku prostredníctvom rádiostanice. Tá ho našla v mieste trvalého bydliska. Mesto Ružomberok na základe zákona číslo 282/2002, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov prijalo všeobecne záväzné nariadenie. To v súlade s uvedeným zákonom zakazuje voľný pohyb psa na verejných priestranstvách a preto bola 32 ročnému držiteľovi psov uložená bloková pokuta.

Zdroj: Tlačová správa Mestskej polície v Ružomberku.

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia