Atraktívny prierez činnosťou Sokola a Orla v ružomberskom múzeu

Atraktívny prierez činnosťou Sokola a Orla v ružomberskom múzeu

RedakciaAktuality12.4.2022

Michal Kovačic, riaditeľ Liptovského múzea, v jeho sídelnej budove na Námestí Š. N. Hýroša v Ružomberku, dnes (12. apríla) o šestnástej privítal prítomných na vernisáži zaujímavej dobovej výstavy s názvom Podobní a rozdielni – telocvičné jednoty Sokol a Orol.

Na Slovenku zrod oboch organizácií bol úzko spätý s našim mestom,“ zdôraznil na úvod hlavný hostiteľ. „Som veľmi rád, že túto výstavu sa podujala pripraviť naša historička Viera Kunová, ktorá svojmu projektu venoval dlhé mesiace. Aj týmto formátom pokračujeme v línii, ktorú si naše zariadenie zvolilo pred pol druha rokom, že sa budú pripravovať expozície z vlastných zbierkových predmetov, ktoré nachádzame v našich depozitároch. Oprášili sme niečo, čo dlhé roky bolo niekde v tme, v našich skriniach, či skladoch. A môžeme to prezentovať verejnosti,“ vravel M. Kovačic.

Potom sa slova ujal ružomberský primátor Igor Čombor, ktorý nezaprel, že s miestnou históriou si tyká. Dokonca pripomenul, že po vzniku prvej Československej republiky, popri spolkoch ako boli Sokol a Orol, spustila svoju činnosť aj Ružomberská telocvičná jednota. Takisto spomenul Krasokorčuliarsky spolok, ktorý v Ružomberku vznikol ešte na konci 19. storočia. „Veľmi si vážim aktivitu Liptovského múzea. Akcie, ktoré pripravujú, majú vysokú úroveň a svoj cveng, čím posúvajú Ružomberok do popredia,“ vyzdvihol I. Čombor smerovanie významnej ustanovizne v centre dolného Liptova.

Všetko si to, samozrejme, aj za pomoci svojich spolupracovníkov, zobrala na plecia Viera Kunová. „Keď sa na Slovensku povie Sokol a Orol, takmer každý si pri týchto slovách vybaví šport a telesnú výchovu. Tieto fenomény však boli v oboch spolkoch skôr prostriedkom, ako cieľom,“ povedala na úvod kurátorka výstavy. „Hneď na začiatku som si povedala, že maximálne využijem bohatstvo nášho zbierkového fondu – rôzne dvojrozmerné či trojrozmerné predmety, plagáty, fotografie, takisto majstrovstvo dobových tlačiarov. Dominantou celého priestoru je ružomberská originalita, orlovská zástava. Sokolovskú sme v zbierkových fondoch mali vo fotografickej podobe. Dôležitou identifikáciou členov spolkov boli rovnošaty. Tu vystavujeme sokolovskú a fotky približujú mužov a ženy, členov Orla. V mnohom tieto spolky, ktoré vytvorili základ neskoršej organizovanej telesnej výchovy, boli podobné, ale zároveň, v iných veciach odlišné,“ približovala doslova unikát vo výstavnej sále V. Kunová.

Veru, oplatí sa merať cestu k „Hýrošovi“, na popisnom čísle desať. Pestrá škála materiálov odkrýva úžasný diapazón niekdajších významných spolkov, ktoré okrem telovýchovy a športu, tiež hýbali kultúrou, vzdelaním i zábavou.

Výstava Podobní a rozdielni – telocvičné jednoty Sokol a Orol je v Ružomberku otvorená do 21. apríla 2022.

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia