Autobusová doprava bude ekologickejšia

Autobusová doprava bude ekologickejšia

RedakciaAktuality27.12.2020

„Počas mesiaca január 2021 sa nový dopravca Blaguss Slovakia a mesto Ružomberok dohodli, že cestujúci za cestu bez dokladu nebudú dočasne sankcionovaní. Na základe potvrdenia mestského úradu môžu aj všetci členovia OZ Ružomberčan využívať cestovanie MHD počas januára ešte bezplatne. Či budú môcť i v budúcnosti využívať výhodu bezplatného cestovného, záleží od podmienok, aké nám dopravná spoločnosť navrhne,“ povedala pre portál Žijem v Ružomberku Jana Streitová z OZ Ružomberčan.

Spoločnosť Arriva Liorbus prestáva zabezpečovať v Ružomberku MHD 31. decembra tohto roku. Tým zároveň zaniká aj zmluva s OZ Ružomberčan, ktorá poskytovala pre členov občianskeho združenia starších ako 65 rokov, možnosť využívať tento typ dopravy zadarmo. Cestovné za nich uhradilo OZ Ružomberčan. V uplynulom roku išlo o sumu takmer 90-tisíc eur.

Najazdia viac kilometrov

Zástupcovia mesta podpísali zmluvu so spoločnosťou Blagus Slovakia 18. decembra aj preto, lebo ponúkla cenu za tarifný kilometer 1,67 eura bez DPH. Konkurenčná Arriva Liorbus až 2,545 eura bez DPH. To ale nie je jediná dobrá správa pre cestujúcich.

„Nový systém zavádzame preto, aby sme začali využívať dopravu, ktorá zodpovedá 21. storočiu. Zavádzame ho preto, aby bola radosť ho používať, dokázal obsiahnuť celé mesto, zachytiť všetky zdrojové a cieľové miesta, aby naša doprava jazdila často,“ povedal vo videu predstavujúcom zmeny vo verejnej doprave Tomáš Mišovič, poradca primátora pre dopravu a infraštruktúru.

Počet najazdených kilometrov sa zvýši z pôvodných 470-tisíc na viac ako 600-tisíc, čo okrem iného, prinesie aj vyššiu frekvenciu liniek.

„Jazdné časy sú hustejšie ľahšie zapamätateľná. Jazdíme v taktoch. Ak má niektorá linka 30-minútový takt, tak pôjde o celej hodine a o pol, ak má 15-minútový takt, tak pôjde o celej hodne, o štvrť, pol a trištvrte. Jedna z najdôležitejších zmien je nástup do vozidla všetkými dvermi, čím odstránime dlhý nástupný čas a skrátime jazdné časy autobusov,“ predstavil ďalšie zmeny Mišovič. MHD premáva od rána 5:00 h do 23:00 h. Špička je stanovená na ráno medzi 5:00 h až 8:00 h a popoludní medzi 13:00 h a 17:00 h.

Zmena sa týka aj cestovného

Doprava bude prevádzkovaná na prestupnom a taktovom princípe. Hlavným prestupným uzlom bude Železničná stanica, Katolícka univerzita a Baničné. V týchto miestach bude zabezpečený prestup na prevažnej časti spojov, ktoré budú danými prestupnými uzlami premávať. Doplnkové prestupné uzly budú Mestský úrad a Železničná stanica (ŽST) Rybárpole.

V niektorých častiach mesta bude MHD premávať dokonca násobne častejšie ako doteraz.

„Zavádzame prestupné časové cestovné, ktoré je krátkodobé na 20 minút s cenou za lístok 60 centov, zľavnený stojí 35 centov. Za celý 60-minútový lístok cestujúci zaplatí 80 centov, za zľavnený 45 centov,“ povedal Mišovič.

Zaujímavé ceny platia aj pri dlhodobých lístkoch. Jednodňový stojí tri eurá, trojdňový sedem. Za lístok na 15 dní zaplatíte 11 eur, na 30 dní 20 eur, na 90 dní 55 eur. Celý rok vyjde na dvesto eur, čo na jeden deň predstavuje len 0,54 eura. Aj pri dlhodobých lístkoch sa dajú uplatniť zľavy vo výške 50 percent.

Za zľavnené cestovné sa prepravujú:

a) Deti od 6 rokov veku do dovŕšenia 16. roku veku;

b) Žiaci a študenti podľa osobitného predpisu v dennej forme štúdia do dovŕšenia 26. roku veku;

c) Seniori od dovŕšenia dôchodkového veku podľa § 65 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení;

d) Ťažko zdravotne postihnuté osoby, ktoré sú držiteľmi preukazov ŤZP a ŤZP-S;

e) Sprievodca ťažko zdravotne postihnutej osoby, držiteľa preukazu ŤZP-S;

f) Darca krvi, ktorý je držiteľom Zlatej a Diamantovej Jánskeho plakety

Bezplatne sa prepravujú:

a) Deti do dovŕšenia 6 roku veku;

b) Sprievodca dieťaťa v detskom kočíku alebo v baby vaku

c) Držiteľ preukazu ŤZP – „nevidiaci/blind“ a jeden jeho sprievodca

d) Sudcovia Ústavného súdu SR v zmysle zákona č. 120/1993 Z. z.

e) Osoby poverené výkonom odborného dozoru v zmysle zákona č. 56/2012 Z. z.

f) Detský kočík s dieťaťom;

g) Držiteľ preukazu ŤZP alebo ŤZP-S na invalidnom vozíku a jeden jeho sprievodca;

h) Vodiaci pes držiteľa ŤZP-S;

i) Prvá nadrozmerná cestovná batožina presahujúca rozmery 30x40x60 cm;

j) Príručná batožina, ktorá má rozmery menšie ako 30x40x60 cm;

k) Batožiny tvaru valca, ktorého dĺžka nepresahuje 150 cm a priemer 10 cm;

l) Lyže a snoubord.

Presun zastávok

Niektoré zástavky menia svoj názov a niektoré majú upravenú aj polohu. Napríklad Kľačno otočka sa bude volať Čutkovská dolina, zastávka Evanjelický kostol sa bude volať Dončova (Centrum).

Zastávka Poľná sa obojsmerne presúva na ulicu Za dráhou smerom k podjazdu pod hlavnou cestou I/18.

Zastávka SOŠ Polytechnická sa obojsmerne presúva na ulicu Cesta do tehelne pred budovu ZŠ Sládkovičova a dochádza k zmene názvu na Sládkovičova.

Zastávka Hotel Ačko sa dočasne obojsmerne presúva pred kruhový objazd v smere z Kľačna a mení názov na Dušana Makovického.

Zriaďuje sa nová zastávka Mondi a ZŠ Bystrická.

Všetky zastávky v sieti sú obsluhované v režime na znamenie, okrem zastávok Železničná stanica, Mestský úrad, Baničné, Katolícka univerzita a Kľačno.

Jazdiť budú nové a moderné autobusy

Nový dopravca upozorňuje, že ak máte u predchádzajúceho dopravcu Arriva kredit, treba ho minúť do konca roka, alebo využiť na prímestskej autobusovej doprave, ktorú stále zabezpečuje táto spoločnosť.

Cestujúci určite privítajú výmenu vozového parku. Namiesto starých autobusov bude pod Čebraťom jazdiť 12 moderných vozidiel s rokom výroby 2020 a mladších. Od začiatku budú nasadené moderné autobusy SETRA plniace najprísnejšiu emisnú normu EURO 6, vybavené klimatizáciou, nezávislým kúrením, WiFi, digitálnymi informačnými panelmi a komfortným interiérom. V súčasnosti jazdia v meste veľmi staré vozidlá s emisnou normou EURO III a IV. Výmena prispeje k menšiemu znečisteniu ovzdušia.

Súčasťou zmien je aj nový moderný tarifný systém s e-shopom na nákup cestovného a požívanie platobných bankových kariet ako cestovného dokladu.

„Prosím vás, vyskúšajte, akým spôsobom jazdia nové autobusy, ako sa dostanete na rôzne miesta vašich potrieb. Verím, že vyhovieme drvivej väčšine ľudí. Ak sa nájdu takí, ktorým sme život skomplikovali, tak sa budeme snažiť hľadať riešenie tak, aby sme vyhoveli maximálnemu počtu ľudí. Využívanie verejnej dopravy nám umožní budovať ju ďalej. Toto je len prvotný stav, začiatok. Veríme, že v nasledujúcich rokoch ju pri aktívnom využívaní budeme môcť dobudovať do takého stavu, aby sme si mohli povedať, že to je široko ďaleko najmodernejší systém,“ dodáva na záver Mišovič.

Linky MHD Ružomberok

1. ŽLTÁ Železničná stanica – Mestský úrad – Jelence – Baničné

2. MODRÁ Železničná stanica – Sihoť – Mondi – Sídlisko SNP – Baničné

Linky 1 a 2 tvoria mestský okruh a sú nosnými linkami MHD. V rámci svojich trás

obsluhujú centrum mesta, ulicu Poľnú, Baničné, Bystrickú cestu, sídlisko SNP. Nachádzajú sa tam dôležité cieľové miesta ako Ústredná vojenská nemocnica, závod Mondi, obchodné centrá. V časoch dopravnej špičky, počas dní školského vyučovania majú interval 10 minút.

3. ČERVENÁ Železničná stanica – Katolícka univerzita – Kľačno – Černová – ŽST Hrboltová

Je nosnou linkou pre spojenie časti Kľačno s centrom mesta, pričom rozsiahlym

počtom spojov obsluhuje aj oblasť Černovej. Začína v Černovej, pokračuje cez sídlisko Klačno v smere na Katolícku univerzitu. Do mesta ide cez ulicu Scota Viatora, kde obsluhuje stredné školy, pokračuje k Evanjelickému kostolu, končí na železničnej stanici, kde má garantované prípoje na modrú linku. Na tejto linke bude na úseku Kľačno – centrum,

v časoch dopravnej špičky, počas dní školského vyučovania, interval 10 minút. Významný

počet spojov na linke 3 nadväzuje na linku 2 a to pokračovaním vozidla na tejto linke.

4. HNEDÁ Železničná stanica – Plavisko – Baničné – Biely Potok – Bohunka – Podsuchá

Obsluhuje mestskú časť Biely potok a centrum mesta cez Plavisko. Ide priamo ku škole ZŠ Sládkovičova, následne na Baničné, kde je možné prestúpiť na žltú alebo modrú linku, pokračuje po Poľnej až na Riadok smerom na železničnú stanicu. Linka bude počas špičky premávať v intervale 30 minút a v zastávke Baničné bude nadväzovať na linky 1 a 2.

5. FIALOVÁ Železničná stanica – Ž. Silbigera – ŽST Rybárpole

Začína na železničnej stanici, smeruje na ulicu Ž. Silbigera so zastávkami Malé Domky, Malé Tatry až po ŽST Rybárpole. Po technických úpravách, prípravou prestupného terminálu Hrabovská cesta, budú niektoré spoje zachádzať až do Hrabova. Linka bude počas špičky premávať v intervale 30 minút.

6. ZELENÁ Hrboltová – ŽST Rybárpole – Katolícka univerzita – Mestský úrad – Kalvária

Zabezpečuje obsluhu mestskej časti Hrboltová, pokračuje cez Rybárpole, okolo Tesca, kde sa dá prestúpiť na červenú linku. Ďalej ide cez ulicu Makovického, okolo galérie až k radnici. Tam sa otočí, zastaví pri Katastrálnom úrade a pokračuje ku Kalvárii a cintorínu. Počas špičky bude premávať v intervale 30 minút. Linka 6 bude nadväzovať garantovanými prestupmi na linku 3 v zastávke Katolícka univerzita a taktiež na linku 5 v zastávke ŽST Rybárpole.

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia