Až 88% znásilnených žien pozná páchateľa, o prevencii sa dozvedia aj ružomberskí študenti

Až 88% znásilnených žien pozná páchateľa, o prevencii sa dozvedia aj ružomberskí študenti

RedakciaAktuality27.11.2019

Tento týždeň sa Slovensko špeciálne venuje násiliu na ženách. OSN vyhlásila 25. november 1999 za Medzinárodný deň eliminácie násilia páchaného na ženách. V tento deň sa začali celosvetové aktivity v rámci kampane „16 dní aktivizmu proti násiliu páchanom na ženách“, ktoré potrvajú do 10. decembra, keď si pripomenieme Medzinárodný deň ľudských práv. Do aktivít sa zapojila aj ružomberská polícia.

„Cieľom je upozorniť na skutočnosť, že napriek dlhodobému úsiliu občianskej spoločnosti a medzinárodných i národných inštitúcií je násilie páchané na ženách stále jednou z najrozšírenejších foriem porušovania ich ľudských práv a zásahu do ľudskej dôstojnosti,“ prehlasuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Štatistiky sú alarmujúce

Násilie na ženách je naďalej aktuálnym problémom aj na Slovensku. Podľa výskumu Inštitútu pre výskum práce a rodiny z roku 2017 zažilo u nás sexuálne násilie 4,9% žien, čo tvorí približne 100 000 žien na Slovensku. 22% z nich sa stretlo so sexuálnym násilím v detstve, 63% po dovŕšení 15 rokov a 15% v detstve aj v dospelosti. Ženy najčastejšie zažívali znásilnenie (38%), pokus o znásilnenie (42%), vynútený súhlas so sexom zo strachu (36%) a nútené dotyky na intímnych miestach (35%). K sexuálnemu násiliu najčastejšie došlo za použitia fyzickej sily, vyhrážaním sa, že ju páchateľ použije alebo zo strachu, čo by nastalo, ak by žena nesúhlasila.

Väčšina žien páchateľa pozná

Zaujímavosťou je, že až 88% žien páchateľa poznala. Najčastejšie išlo o bývalých alebo súčasných partnerov žien (38%) alebo známych žien (28%). V 10% boli páchateľmi príbuzní muži. Páchatelia, ktorí svoju obeť nepoznali je rovnaký s pomerom páchateľov, ktorí svoju obeť poznali z pracoviska – často ide o nadriadených alebo kolegov (12%).

O prevenciu sa postarajú aj ružomberskí policajti

Pri príležitosti Medzinárodného dňa eliminácie násilia na ženách preventistka Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Ružomberku bude v týždni od 25. do 29. novembra realizovať po stredných školách besedy zamerané na problematiku násilia. „Cieľom besied je zvyšovať informovanosť a právne povedomie v tejto problematike, ako aj poukázať na rôzne formy násilia, možnosti, ako predchádzať rizikovým situáciám, ako sa brániť, čo robiť, prípadne na koho sa obrátiť v prípade, ak sa niekto stal obeťou násilného trestného činu,“ hovorí Gabriela Tkáčová, policajná preventistka.

Hlásených a vyšetrených prípadov je oveľa menej. Minulý rok zistila polícia 567 skutkov sexuálneho násilia, 82% bolo ženských obetí. Z 99 znásilnení polícia 67 objasnila. Tretina znásilnení je neobjasnená, nehovoriac o množstve skutkov, ktoré ženy neohlásia.

„Preto sa Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v spolupráci s Inštitútom pre výskum práce a rodiny a v rámci neho zriadeným Koordinačno-metodické centrum pre prevenciu násilia na ženách rozhodlo venovať v budúcich projektoch špecificky problematike sexuálneho násilia,“ dodáva minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter.

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia