Bezpečne pri adventnom venci

Bezpečne pri adventnom venci

RedakciaAktuality5.12.2021

Práve preto môže dôjsť pri nesprávnej manipulácii, umiestnení pri horľavých materiáloch alebo v prípade nedbanlivosti k vzniku požiaru a jeho následnému rozšíreniu. Adventné vence vo vykúrenej miestnosti prirodzene rýchlo vyschnú následne stačí už len malý plamienok alebo iskra a celú izbu v priebehu pár chvíľ zachvátia plamene, uviedol riaditeľ Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Ružomberku Slavko Hreha.

Podľa hasičov je vhodné položiť sviečky na nehorľavú podložku a umiestniť ich tak, aby sa nemohli prevrátiť. Sviečky musia byť dostatočne vzdialené od horľavých materiálov ako záclony, nábytok, tapety. Je nutné dávať pozor, aby sviečky neboli v kontakte s ihličím.

„Veniec dajte do bezpečnej vzdialenosti od detí a zvierat. Nenechajte ich horieť bez dozoru. Uistite sa, že sviečky ste dobre zhasili. Pri vzniku požiaru ihneď volajte hasičov na čísle 150 alebo 112. Menší oheň sa pokúste uhasiť hasiacim prístrojom alebo iným vhodným spôsobom,“ poznamenal S. Hreha.

Text a foto: Tibor Šuľa

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia