Bezpečnosť na školách rezonovala na Katolíckej univerzite

Bezpečnosť na školách rezonovala na Katolíckej univerzite

Ján SvrčekAktuality22.5.2024

Dnes (22. mája) o deviatej hodine na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku medzinárodnú vedeckú konferenciu s názvom Bezpečnosť školského prostredia – aktuálna výzva pre zamestnancov škôl, otvorili z hostiteľskej fakulty jej prodekanka Angela Almašiová, vedúci katedry pedagogiky a psychológie a predseda akademického senátu univerzity Tomáš Jablonský a garantka celej akcie Ingrid Emmerová. Spoluorganizátormi podujatia, ktoré trvalo vyše šesť hodín, boli Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové a Fakulta veřejných politik Slezské univerzity v Opave.

Tri roky sme v rámci nášho projektu riešili otázku bezpečnosti školského prostredia. Táto konferencia bola naplánovaná na jeho záver. Autori jednotlivých príspevkov, ktorých bolo okolo tridsať, sa prihlásili s témami, ktoré sami riešia, alebo skúmajú,“ vysvetľovala I. Emmerová. „Smelo môžem povedať, že máme za sebou vydarenú akciu, takže pocity sú veľmi príjemné. Rovnako zaujímavá bola diskusia. Priniesla rôzne vystúpenia, pestrú škálu uhlov pohľadu - policajtov, psychológov, pedagógov, sociálnych pracovníkov, triednych učiteľov, prvého stupňa základných škôl, atď. Ide naozaj o široký problém, ktorý obsahuje strašne veľa aspektov. Celkove zaznelo množstvo pútavých príspevkov.“

Človek mohol mať dojem, že podujatie sa koná akoby na objednávku aktuálneho stavu v spoločnosti, avšak jeho zaradenie do kalendára bola len náhoda. „Konferencia sa pripravovala ako výstup vedeckého projektu. Nikto vtedy nepredpokladal, že nastane takáto situácia. Určite daná problematika, keď bolo 1500 bezpečnostných rizík na školách, zatriasla celým Slovenskom,“ rozprával T. Jablonský. „Som rád, že k nám zavítali aj kolegovia zo zahraničia, ktorí sa tejto téme dlhodobo venujú. Išlo o cennú výmenu skúseností. Výstupom bude zborník, kde veci, ktoré zazneli, zverejníme. Netajím, veľkou výzvou je aj pokračovať v tomto formáte. Aj preto, že profesorka Emmerová je erudovanou odborníčkou pre danú oblasť. Takže, je to na zvážanie."

Foto: autor

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia