Boli sme na sviatku Katolíckej univerzity

Boli sme na sviatku Katolíckej univerzity

Ján SvrčekAktuality29.1.2024

Včera (28. januára) pri príležitosti Nedele Katolíckej univerzity v Ružomberku sa vo farskom kostole sv. Ondreja konala slávnostná bohoslužba, ktorej hlavným celebrantom bol pomocný spišský biskup Ján Kuboš. Výnimočnosť tejto chvíle podčiarkol aj skvelý a veľmi príjemný hudobný "sprievodca" Univerzitný spevácky zbor Benedictus z katedry hudby Katolíckej univerzity.

"Dnešný deň vnímam ako sviatok našej univerzity. Duchovný a zároveň i akademický. V roku 2010 sa Konferencia biskupov Slovenska uzniesla, že posledná januárová nedeľa bude zasvätená Katolíckej univerzity. Ide tiež o pripomenutie si tejto najvyššej vzdelávacej inštitúcii na Slovensku celej verejnosti," povedal pre náš portál rektor "hostiteľskej" ružomberskej vysokej školy Jaroslav Demko.

Najvyšší akademický funkcionár Katolíckej univerzity svoj príhovor vo farskom chráme odvíjal od ľudskej tragédie poslucháčky školy, ktorá sa v závere minulého roka stala obeťou násilného útoku vo vlaku práve cestou k svojej "alma mater". "Vážte si život. Je to veľký dar, a nie je samozrejmosťou. Túto myšlienku vyslovila v novinovom rozhovore naša študentka Ľudmila. To, ako s pomocou viery znáša následky hrozného činu a nezúfa si, je skutočne obdivuhodné. Pre média tiež povedala: Som rada, že nádej mi dáva práva viera a Boh. Vidieť zmysel v utrpení mi pomáhal vytrvať a prekonať aj veľké bolesti." Aj tieto slová zazneli z úst rektora. "Samozrejmé veci, ako zdravie, bezpečie, domov vôbec nie sú samozrejmé. Stačí sa pozrieť okolo seba a uvidíme bolesť, chudobu, vojnu a príliš veľa ďalších podôb utrpenia. Samozrejmosťou nie je ani Katolícka univerzita v Ružomberku. Práve naopak, je to veľké a nesamozrejmé privilégium môcť sa vzdelávať, vytvárať inšpiratívne spoločenstvo mladých a nechať formovať svoje mysle i srdcia," zdôraznil Jaroslav Demko.

Hlavným poslaním Katolíckej univerzity je služba pravde. Táto, alebo podobná veta, párkrát zazneli v kázni vzácnej návštevy Jána Kuboša, ktorý mimochodom, ako kaplán svojho času pôsobil aj v Ružomberku. "Ako mi pribúdajú rôčky, tak tiež osobne väčší akcent kladiem práve na tento tento rozmer," priznal sa nám pomocný spišský biskup. "Všetko zlo okolo nás je nejakým spôsobom práve výsledok zlého ducha, ktorého nazývame otcom lží. Tam začína takisto narúšanie našich medziľudských vzťahov. Aj Katolícka univerzita, keď bude statočne napĺňať svoje poslanie, formovať myseľ i srdce, tak táto služba pravde, prinesie ovocie pre celú spoločnosť i pre cirkev."

Pri našom oslovení sa pomocný biskup dotkol aj samotnej univerzity a jej významu: "Je to vzácne dielo, vďaka ktorému katolícka cirkev uskutočňuje svoje poslanie. Nielen v rámci Spišskej diecézy, ale na celom Slovensku. Sme vďační všetkým ľuďom, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomáhali rozbehu školy a tiež na ceste, aby sa z nej stala dospelá univerzita. Vyskytli sa ťažkosti, no aj vďaka dobrodincom, sa naša mladá univerzita dokázala postaviť na vlastné nohy. A máme nádej, že naďalej sa bude zmáhať, napredovať a napĺňať všetky požiadavky, ktoré do nej vkladá Konferencia biskupov Slovenska," vravel Ján Kuboš.

Foto: autor

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia