Bolo podpísané Memorandum medzi Úradom komisára pre deti a Katolíckou univerzitou

Bolo podpísané Memorandum medzi Úradom komisára pre deti a Katolíckou univerzitou

Ján SvrčekAktuality15.11.2023

Na pôde Katolíckej univerzity v Ružomberku, v Sieni rektorov, sa dnes (15. novembra) konal spoločný formát Úradu komisára pre deti a hostiteľskej vysokej školy, a to seminár s názvom Rodičovská dohoda III – zachovanie vzťahov po rozpade rodiny.

Po vystúpení študentiek z katedry hudby z domácej univerzity, sa k prítomným prihovorili súčasný komisár pre deti a mládež Jozef Mikloška a prorektorka pre medzinárodné vzťahy Katolíckej univerzity Markéta Rusnáková. Dôležitou súčasťou organizátorského súkolia bola tiež odborná poradkyňa komisára pre deti a vedúca jeho ružomberskej pobočky Markéta Gašajová.

Ešte predtým, ako sa začal blok prednášok, prišli na rad dva slávnostné akty – podpísanie Memoranda o spolupráci medzi Úradom komisára pre deti a ružomberskou univerzitou a hneď na to bola aj symbolicky prestrihnutá páska na detašovanom pracovisku Úradu komisára pre deti v centre dolného Liptova.

Teším sa na spoluprácu s mladými, tá dokáže byť veľmi plodná. Ide o partnerstvo s vedecko-vzdelávacou inštitúciou. Plánujeme spolu ísť do vedeckých projektov, spolu robiť výskumy, na čo sa veľmi teším. Jeden je už rozbehnutý, a to so zameraním na názory detí, ako čo vnímajú, z čoho sa tešia a podobne,“ vravel pre náš portál J. Mikloško a prešiel aj k obsahu seminára: „Náš úrad sa venuje systémovým veciam a takisto konkrétnym podnetom. Bohužiaľ, tie sú predovšetkým z rozvodov. Keď sa dvaja ľudia dohodnú, je to fajn. No máme aj také prípady, ktoré dlhodobo deštrukčne pôsobia na deti. Niekedy sa práve dieťa stáva nástrojom pomsty. Aj to sa snažíme riešiť. O tom bol tiež dnešný seminár. Treba hľadať cesty a motivovať rodičov, aby sa dokázali dohodnúť a neubližovali dieťaťu“.

Za Katolícku univerzitu memorandum podpísala M. Rusnáková. „My sme v už vlani urobil prvý krok v rámci tejto spolupráci. Išlo o celoslovenský výskum u siedmakov základných škôl. Teraz dochádza k ďalšiemu kroku v rozvíjaní partnerstva,“ konštatovala prorektorka pre medzinárodné vzťahy a dotkla sa aj ružomberskej pobočky komisára pre deti, ktorá vznikla 1. júna t. r. „Vnímam to veľmi pozitívne. Je to významný počin v oblasti rozvoja služieb orientovaných na deti a mládež. Zvlášť ma teší, že pracovisko bolo zverené našej absolventke Markéte Gašajovej.“

M. Gašajová bola aj moderátorkou jedného zo štyroch worksopov s názvom Rodičovská dohoda, informatívny pohovor a skúmanie. „Prítomní si mohli vybrať, na ktorom worksope sa chcú zúčastniť. Každý bol venovaný samostatnej téme. Tu sa hovoria veci z praxe, ktoré vadia, alebo nevadia, ako to funguje, čo by sme chceli zlepšiť a z toho potom vychádza určitý výstup,“ uviedla odborná poradkyňa komisára pre deti.

S J. Mikloškom sa stretol aj primátor mesta Ľubomír Kubáň. Som rád, že takýto spoločný projekt sa realizuje, že univerzita v našom meste bude úzko spolupracovať s nezávislým inštitútom, ktorý sa zaoberá prioritne právami detí. Takisto som s veľkou radosťou privítal otvorenie pobočky Úradu komisára pre deti v Ružomberku so šikovnou Markétou Gašajovou, ktorá má nielen právnické vzdelanie, ale tiež aj z oblasti sociálnej práce. Tým sme jedným z piatich miest na Slovensku. Verím, že táto inštitúcia bude úzko prepojená aj na mesto a Okresný úrad práce a sociálnych vecí,“ povedal nám Ľ. Kubáň.

Foto: autor

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia