Božie slovo o kráse a radosti kňazstva

Božie slovo o kráse a radosti kňazstva

RedakciaAktuality23.6.2023

"So zármutkom – ale i v nádeji na večnú spásu – sme prijali správu, že nás 20. júna 2023 vo večerných hodinách opustil dlhoročný kňaz Univerzitného pastoračného centra v Ružomberku ThLic. Ing. Jozef Žvanda, PhD.," uviedla na webovej stránke Katolícka univerzita (KU) v Ružomberku.

Ku kondolenciám sa pripojil aj rektor KU Jaroslav Demko: „Otca Jozefa som poznal ako láskavého človeka a dobrého kňaza. Ďakujem mu za jeho obetavú službu pre našich študentov, ktorej sa venoval v podstate celý svoj kňazský život. Bude nám chýbať, ale ako kresťania veríme, že už je v Pánovej sláve, kde niet žiadnej choroby."

V jeho rodisku Šarišských Dravcoch sme si pripomenuli len nedávno 25. výročie kňazstva dp. J. Žvandu. Pri tejto príležitosti predniesol 11. júna 2023 svoju kázeň emeritný rektor KU prof. Jozef Jarab. V nej okrem iného uviedol: „Na Novej scéne v Bratislave uvádzali muzikál Evanjelium o Márii. Záverečná scéna: Mária drží mŕtve telo Ježiša a znie jej ária „Choď synček môj, čakajú ťa nebesá! Rád by som ukázal na stoličku, kde sedí otec Jozef so svojou ťažkou chorobou a povedal: Hľa, človek! Hľa Kristov kňaz a obeta – sacerdos et victima! „Toto je obraz, pred ktorým sa dá modliť“... Otec Jozef si prial, aby dnes na jeho kňazskom jubileu zaznelo Božie slovo o kráse a radosti kňazstva!"

J. Žvanda pochádzal zo Šarišských Draviec. Narodil sa 17. júla 1967. Po skončení Gymnázia v Lipanoch študoval na Strojníckej fakulte Technickej univerzity v Košiciach, ktorú absolvoval v roku 1991. Ako sám uviedol, jeho život bol dlhým hľadaním sa, mal množstvo záľub, fotografoval, spolu s bratmi boli dídžejmi.

V septembri 1993 vstúpil do Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule – Spišskom Podhradí. Za kňaza bol vysvätený 20. júna 1998 v košickej Katedrále sv. Alžbety, kde sa stal aj kaplánom.

Od roku 1999 pôsobil v Kňazskom seminári sv. Karola Boromejského v Košiciach, kde vykonával službu prefekta a mal na starosti formáciu bohoslovcov.

Už tu sa stala práca s mladými ľuďmi zmyslom jeho života a v nej mohol pokračovať aj naďalej, keď 1. októbra 2001 nastúpil na Katolícku univerzitu (KU) do Ružomberka, kde v Univerzitnom pastoračnom centre (UPaC) biskupa Jána Vojtaššáka pôsobil do súčasnosti. Zároveň bol rektorom Kostola sv. Rodiny v Ružomberku - Rybárpoli.

Posledná rozlúčka s otcom J. Žvandom bola 23. júna 2023 v jeho rodnej obci.

Tibor Šuľa

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia