Budovanie odborných učební i menej žiakov na základných školách

Budovanie odborných učební i menej žiakov na základných školách

RedakciaAktuality28.9.2020

Budovanie odborných učební, predovšetkým na polytechnickú výchovu, ale aj odbornú učebňu fyziky, výpočtovej techniky a školských knižníc začalo v septembri.

Z grantu financujú štyri základné školy

Prostredníctvom nenávratného finančného príspevku vo výške 695-tisíc eur cez Integrovaný regionálny operačný program mesto aktuálne vynovuje štyri základné školy, a to Bystrická cesta – pracovisko Dončova, Klačno, Sládkovičova, Zarevúca. Informoval o tom Jozef Pažítka vedúci oddelenia školstva mestského úradu. Súčasne budú v rámci grantu vybavené novým materiálno-technickým zariadením všetky odborné učebne a knižnice.

Menej žiakov v základných, viac v materských školách

„Do základných škôl, ktorých zriaďovateľom je mesto, nastúpilo 2 207 žiakov, čo je o 60 menej ako v minulom školskom roku. Prvákov, vrátane žiakov nultého ročníka je 236, čo je o 21 menej ako v predchádzajúcom roku,“ konštatoval Jozef Pažítka s tým, že oproti minulému roku sa v materských školách počet detí naopak zvýšil.

V mestských materských školách je v tomto školskom roku viac ako 740 detí, z toho je takmer 220 predškolákov. „Oproti predchádzajúcemu roku je celkový počet vyšší o 13 detí, u predškolákov je nárast o 24 detí,“ upresnil.

Najviac malých prvákov pritom nastúpilo do Základnej školy Zarevúca, a to viac ako 650, na Klačne privítali viac ako 400 žiakov, ktorí prvýkrát prešli bránami školy. Na Bystrickej ceste dnes už derie školské lavice viac ako 360 prvákov.

Záujem o krúžky sa zvýšil

Ako ďalej potvrdil Pažítka, do oboch mestských základných umeleckých škôl nastúpilo takmer 1 080 žiakov. Do Základnej umeleckej školy Ľudovíta Fullu viac ako 880 a takmer 200 do Základnej umeleckej školy ľudového tanca a hudby.

V Centre voľného času ELÁN bude v novom školskom roku pôsobiť 2050 členov v takmer 150 záujmových útvaroch a krúžkoch. „Oproti predchádzajúcemu školskému roku je to o 395 členov viac. V súkromnom Centre voľného času (CVČ)je 280 členov a 21 krúžkov a záujmových útvarov. V cirkevnom CVČ pôsobí 350 členov v 24 krúžkoch a záujmových útvaroch,“ doplnil Pažítka.

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia