Budúce kozmetičky sa vzdelávajú v novom prostredí

Budúce kozmetičky sa vzdelávajú v novom prostredí

RedakciaAktuality17.9.2020

Odborná dielňa pre odbor kozmetik/kozmetička sa zmenila a prezliekla do nových šiat. Po úpravách, ktoré si vyžiadali 3,5 tisíc eur, vznikli dve navzájom prepojené miestnosti. Pribudli ležadlá, stoličky, taburetky, stolíky i lampy.

Teória a prax na jednom mieste

„Vyučovací proces bude teraz plynulejší. Mali sme tu len jednu miestnosť, ktorá v jednej časti slúžila ako učebňa, kde boli len stoličky a lavice. Teraz aj v nej pribudli kozmetické ležadlá,“ začína rozprávať o zmenách vo vyučovaní v odbore kozmetik/kozmetička majsterka odborného výcviku v Spojenej škole, Lucia Nemčeková.

Priestor pritom slúži nielen na vzdelávanie, ale aj ako kozmetický salón, čím škola prepája vzdelávanie s praxou. V prvom ročníku sa budúce kozmetičky učia sami na sebe, v ďalších ročníkoch už pod odborným okom pracujú aj na skutočných zákazníkoch.

„Keďže teraz máme dve miestnosti a viac ležadiel, môžeme poskytovať služby zákazníčkam v novej časti a dievčatá sa môžu popritom vzdelávať v starej časti. Doposiaľ sa nemohli učiť sami na sebe v čase, keď sme mali zákazníčky. Odteraz nás budú môcť aj pozorovať pri práci ako vykonávame jednotlivé úkony," doplnila Nemčeková.

Pomoc škole i pre samotných študentov

Vybaviť priestor pre budúce kozmetičky pomohla Nadácia Supra sumou 2 tisíc eur. „Nadácia Supra chce aj takýmto spôsobom pomáhať školám i samotným študentom k lepšiemu uplatneniu na trhu práce. Keďže v dnešnej dobe je prax viac ako nevyhnutná, pre študentov to bude znamenať lepší štart do pracovného života,“ povedal správca Nadácie Supra, Marián Bujňák.

Krajší, viac presvetlený a príťažlivejší interiér. Aj takýmito slovami hodnotí vykonané úpravy riaditeľ školy, Július Bruncko.

„Nové vybavenie odbornej dielne pre odbor kozmetik/kozmetička nám poskytuje kvalitnejšie prostredie, ktoré ponúkame pre výcvik našich žiakov. Spolupracujeme aj s ostatnými kozmetickými salónmi a pozývame k nám verejnosť. Odbor je veľmi vyhľadávaný, v tomto školskom roku sa hlásilo vyše 25 žiačok, ale mohli sme prijať len 10,“ uviedol Bruncko.

Ďalšie úpravy budovy plánujú do konca roka

Ako ďalej približuje, školu ešte čakajú technické úpravy budovy. „Opravíme veľké bočné presklenie v hodnote približne 20 tisíc eur. Uskutoční sa aj výmena okien v átriu budovy v hodnote 300 tisíc eur. Tieto práce musia byť uskutočnené do konca kalendárneho roka,“ približuje Bruncko plány školy na najbližšie obdobie s tým, že v spolupráci so Žilinským samosprávnym krajom chcú získať financie na opravu strechy, ďalšiu výmenu okien a takisto aj skultúrnenie prostredia spolu so Školou úžitkového priemyslu.

Spojená škola v Ružomberku poskytuje v súčasnosti vzdelanie pre 356 žiakov. V internáte je ubytovaných 179 stredoškolákov a keďže spolupracujú aj s Katolíckou univerzitou, aj 36 vysokoškolských študentov.

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia