Bursovníci roztancovali dedinu

Bursovníci roztancovali dedinu

RedakciaAktuality29.1.2024

Fašiangy, obdobie predchádzajúce veľkému pôstu, sú spojené s rôznymi tradičnými zvykmi a oslavami v rôznych regiónoch Slovenska. Výnimkou nie je ani dolný Liptov. Tu fašiangovú pochôdzku nazývajú bursou.

Tradičná bursa sa uskutočnila 27. januára v obci Valaská Dubová, ktorá má bohaté ľudové zvyky.  K nim patria aj fašiangové obyčaje. Tie v minulosti udržiavali mládenci – regrúti, ktorí mali rukovať na vojenčinu. Chodili po dedine spievajúc a tancujúc a takto nevšedne pozývali na fašiangovú ľudovú zábavu celú dedinu.

V šľapajach regrútov ide aj súčasná mládež. Teraz sa už nechodí na vojenskú službu, aj chlapcov sa menej rodí. Tohto roku vo Valaskej Dubovej bursovalo sedem mládencov a k nim sa pridalo šesť dievčat. Na bursy, ktoré boli pred asi 50 rokmi si zaspomínala Marta Hlinková: „Bola to tradícia, veľká udalosť v dedine. Ľudia už čakali pred domom bursovníkov. Po dedine chodili ako teraz s hudbou, s medveďom aj s cigánkou. V minulosti nebola celá muzika, ako bolo teraz. Bursovníkom vyhrávala len harmonika.“ Spomienky doplnila Hanka Holenská, ktorá povedala: „U bursovníckeho richtára sa nachystali stoly s občerstvením. Chlapci sa zavolali, aby si oddýchli a najedli sa. Chlapcov bolo vtedy oveľa viacej ako je teraz. Je dobre, že sa tieto tradície udržiavajú. V obci je veľa ľudí nasťahovaných, nových obyvateľov, ktorí túto tradíciu nepoznajú.“

Medzi bursovníkmi bol aj Matúš Orilín, ktorý s bursovníkmi pochodil celú dedinu. „Na bursu sme sa pripravovali od novembra. Opakovali sme si pesničky, lebo väčšina z nás bursovala už vlani. Popritom sme si rozdelili úlohy pri zabezpečovaní hudby, šenku. Som rád, že sa medzi nami vytvorili dobrá atmosféra.“

Vo fašiangovom sprievode sme stretli aj Natáliu Hečkovú, ktorá sa aj s rovesníčkami pridala k chlapcom. Spolu vytvorili neopakovateľnú atmosféru. „Som rada, že nás ľudia s radosťou privítali pred domami. Bursu sme pripravovali asi tri mesiace a podporil nás obyvatelia, podnikatelia, ktorí nám venovali ceny do tomboly. Celkom sme ich mali 61.“

Svoje spevácke schopnosti predviedli bursovníci aj počas zábavy v kultúrnom dome, keď zanôtili niekoľko slovenských pesničiek. Hudobný sprievod im na harmonike robil starosta obce Igor Tulinský.

Fašiangovou zábavou sa mládežnícke aktivity vo Valaskej Dubovej nekončia. Samozrejme, že nezabudnú ani na dievčatá počas veľkonočnej oblievačky. Budú pokračovať aj v stavaní májov.

Text a foto: Tibor Šuľa

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia