Čas na registráciu tímov do kampane Do práce na bicykli sa kráti

Čas na registráciu tímov do kampane Do práce na bicykli sa kráti

RedakciaAktuality24.5.2021

Čas na registráciu tímov do národnej kampane Do práce na bicykli sa kráti. Do kampane sa tento rok opätovne zapojilo aj mesto Ružomberok. Samotná súťaž počas ktorej budú súťažiaci dochádzať do práce na bicykli a budú si o tom zapisovať výsledky do registračného systému prebieha od 1. júna do 31. júna.

„Do práce na bicykli je národná kampaň, ktorej hlavným cieľom je podporiť rozvoj nemotorovej, predovšetkým cyklistickej dopravy v mestách, vyzvať samosprávy na Slovensku, aby vytvárali kvalitné podmienky pre ekologické druhy dopravy v meste, motivovať zamestnávateľov, aby budovali vo svojich sídlach vhodné podmienky pre zamestnancov, ktorí dochádzajú do práce na bicykli a motivovať zamestnancov, aby viac používali túto formu alternatívnej dopravy pri každodennom cestovaní do práce,“ uvádza oficiálna stránka národnej kampane.

Do súťaže sa môžu prihlásiť tímy, ktorých všetci členovia sú zamestnancami jednej firmy alebo inej organizácie sídliacej v danom meste. Jeden tím môže mať 2 – 4 členov a z jednej firmy môže pochádzať ľubovoľný počet tímov.

Kampaň prišla tento rok aj s jednou novinkou. Keďže počas pandémie sa vo väčšej miere využíval tzv. homeoffice, môžu sa zapojiť aj takýto súťažiaci. Títo súťažiaci si ako jazdy budú zapisovať ich „obvyklé“ cesty do práce, ktoré by absolvovali v prípade, že by pracovali na svojom bežnom pracovisku.

V roku 2020 súťažiaci v Ružomberku urobili 986 jázd a najazdili 5 349,78 km. Najviac sa doposiaľ darilo Ružomberku v roku 2015, kedy súťažiaci urobili 1 907 jázd a najazdili 8 417,74 km.

Ako sa doposiaľ darilo Ružomberku v súťaži Do práce na bicykli?

- Ročník 2015 - súťažiaci v Ružomberku urobili 1 907 jázd, najazdili 8 417,74 km a ušetrili 2 104,44 kg CO2.

- Ročník 2016 - súťažiaci v Ružomberku urobili 1 191 jázd, najazdili 5 536,80 km a ušetrili 1 384,20 kg CO2.

- Ročník 2017 - súťažiaci v Ružomberku urobili 1 619 jázd, najazdili 7 058,60 km a ušetrili 1 769,91 kg CO2.

- Ročník 2018 - súťažiaci v Ružomberku urobili 901 jázd, najazdili 3 996,53 km a ušetrili 1 012,99 kg CO2.

- Ročník 2019 - súťažiaci v Ružomberku urobili 1 363 jázd, najazdili 6 353,67 km a ušetrili 1 619,01 kg CO2.

- Ročník 2020 - súťažiaci v Ružomberku urobili 986 jázd, najazdili 5 349,78 km a ušetrili 1 628,10 kg CO2.

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia