Čas radosti s mladými umelcami

Čas radosti s mladými umelcami

RedakciaAktuality10.12.2023

Vianočný galakoncert Základnej umeleckej školy (ZUŠ) Ľudovíta Fullu v Ružomberku, ktorý sa uskutočnil v Kultúrnom dome Andreja Hlinku, obohatil adventný čas. Predstavili sa na ňom tanečníci, speváci, hudobníci školy so svojimi pedagógmi.

Pieseň malých labutí od P. I. Čajkovského, ktorá je súčasťou jeho diela Labutie jazero, interpretovali flautové trio Natália Lukáčová, Patrícia Mlynarčíková, Simona Uhliarová. Predstavila sa v ňom skupina tanečníčok I. stupňa s choreografiou od Moniky Betušovej. Vážnu hudbu priniesli na pódium aj huslisti Sára Uličná a Tomáš Uličný spolu s klaviristom Alexandrom Uličným. V ich podaní zaznel Koncert D mol pre 2 huslí a orchester BWV 1043 – 1. časť Vivace. Veľkým potleskom boli odmení aj členovia speváckeho zboru AMABILE, ktorí interpretovali M.L. Lightfoot: Dona nobis paceum a R. Cocciante: Ave Maria. Spevokol dirigovala Vladimíra Považská, sólo mala Adela Kováčová. Sprevádzali ich klaviristky Andrea Ballová a Sofia Penjaková, na violončelo hrala Jana Lengyel.

Súčasťou vianočného galakoncertu boli aj slovenské koledy, ktoré interpretovali Ľudový súbor pod vedením Martina Liptáka a spevácka skupina Jany Krajčovičovej.

K čaru Vianoc, ktorým sa niesol galakoncertom, prispela aj tanečná skupina pod vedením M. Betušovej, ktorá si pripravila choreografiu V anjelskom svete. Nuž a zimná atmosféra sálala aj z vystúpenia žiakov I. a II. stupňa tanečného odboru s choreografiou od Violy Dorníkovej.

Stalo sa tradíciou, že galakoncerty ZUŠ Ľ. Fullu, sa končia spoločným vystúpením žiakov všetkých odborov školy. Tak tomu bolo aj teraz, keď zaznela sálou skladba Paľa Haberu Svet lásku má v podaní komorného orchestra vedeným Zlaticou Jurišovou. Spievali Natália Maderová, Júlia Vrtichová, Lucia Krištofiaková. Tanečnú choreografiu od M. Batušovej predviedli žiaci I. stupňa. Vyvrcholením programu bolo vystúpenie orchestra, ktorý dirigovala Jana Klimeková. Sólo na husle zahrala Sofia Kováčiková.

Vianočný koncert moderovali Liana Žilová a Ondrej Baláž. Scenár pripravila Anna Mišurová, dramaturgiu mala Andrea Ballová. Scénu vyzdobili pedagógovia a žiaci výtvarného odboru školy.

Fotogaléria

Text a foto: Tibor Šuľa

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia