Čierna skládka pri Váhu obsahovala kočíky, sedačky aj plastové fľaše

Čierna skládka pri Váhu obsahovala kočíky, sedačky aj plastové fľaše

RedakciaAktuality19.6.2019

Na skládku v Ružomberku upozorňovalo mesto už dlhšie, s požiadavkou o odstránenie požiadalo Slovenský vodohospodársky podnik. Správa povodia horného Váhu zvolala povodňovú prehliadku, kde boli účastní aj zástupcovia mesta a zástupcovia Okresného úradu z Odboru životného prostredia. „Prešli sme si celý úsek rieky Váh v intraviláne mesta Ružomberok. Okrem spomínanej čiernej skládky sme si v lokalite nad lávkou pre peších dohodli aj výruby stromov a krov v tejto lokalite a taktiež pri sútoku Revúcej a Váhu oproti železničnej stanici,“ hovorí pre portál Žijem v Ružomberku Štefan Repa, riaditeľ Správy povodia horného Váhu (SPHV).

Váh pravidelne kontrolujú

Vodohospodársky významné toky a drobné toky podľa Repu pravidelne vizuálne kontrolujú v rámci takzvanej vodopolicajnej hliadkovacej činnosti. Raz za týždeň tam idú zamestnanci SPHV, ktorí majú priradené určené kilometre vodných tokov. „Spomínanú čiernu skládku sme teda evidovali aj na základe tejto činnosti,“ dodáva riaditeľ.

Skládka plná komunálneho odpadu

Čierna skládka v časti Rybárpole obsahovala sedacie súpravy, kočíky, plastové fľaše a podobné predmety, čo znamená, že išlo o čiernu skládku v pravom slova zmysle. Ako hovorí Štefan Repa, nenašli tam naplavené ani splavené veci, takzvané naplaveniny, ale komunálny odpad. „Napriek tomu sme sa po dohode s komunálnymi službami pustili do odstraňovania tejto skládky, nakoľko sa nachádzala na pozemkoch, ktoré sú v našej správe a neboli sme pôvodcami tejto skládky,“ vysvetlil Repa.

Prácu im pri odstraňovaní čiernej skládky znepríjemnilo počasie, klimatické podmienky a zvýšený prietok v koryte Váhu. V tých dňoch dosahoval 80 m3/s. „Po dosiahnutí bežného prietoku pod 20 m3/s prikročíme k dokončeniu prác na odstraňovaní čiernej skládky,“ hovorí riaditeľ SPHV, podľa ktorého v prvej etape, pokiaľ im klimatické podmienky neprerušili prácu, odviezli viac než 7 ton odpadu.

Rieku si zamieňajú so zberným dvorom

Čierne skládky sú výsledkom nezodpovednosti ľudí. Ťažko by sa hovorilo, či ide o zlyhanie ľudského faktoru alebo o ľahostajnosť voči prírode. Vysvetľuje Štefan Repa: „Treba stále robiť osvetu medzi občanmi a hlavne v problematických častiach mesta a vysvetľovať, že rieka nie je kontajner na odpad, nakoľko čo rieka odplaví z Ružomberka, to všetko sa doplaví do vodnej nádrže Krpeľany, kde to zase musíme odstraňovať spred česiel. Občania v tejto časti zrejme nevedia, alebo sa tak tvária, že existuje zberný dvor na území mesta, kde uloženie takýchto odpadov je bezplatné.“

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia