Čo priniesol rok 2018 členom OZ Ružomberčan?

Čo priniesol rok 2018 členom OZ Ružomberčan?

RedakciaAktuality31.12.2018

Záver roka so sebou prináša nepochybne aj obzretie sa za tým, čo so sebou priniesol. Rok 2018 bol pre mesto Ružomberok aj vďaka Občianskemu združeniu (OZ) Ružomberčan mimoriadne pestrý a prínosný. Okrem toho, že počet jeho členov stúpol na viac ako 5780, pýši sa OZ Ružomberčan aj mnohými vydarenými cieľmi, ktoré si stanovilo a bohatými akciami, ktoré pre svojich členov zorganizovalo.

OZ Ružomberčan – Ľudia pre mesto, mesto pre ľudí

Cieľom založenia OZ Ružomberčan jeho zakladajúcimi členmi bolo podľa nich vytvorenie lepších podmienok pre život v našom meste a dosiahnutie toho, aby sa do Ružomberka opäť radi vracali nie len domáci, ale aj návštevníci. Obdobie zakladania tohto združenia sa dokonca spája aj s neistou situáciou v otázke dostavby diaľnice ako aj výstavbou nového papierenského stroja v Mondi SCP. „Založením OZ Ružomberčan a našimi aktivitami sme chceli v prvom rade upozorniť na nutnosť riešiť tieto, pre ekonomiku a rozvoj mesta zásadné problémy. Dnes na konci roka 2018 môžeme konštatovať, že stavba diaľnice sa obnovila a pre úseky R1 sa realizuje súťaž na dodanie projektových dokumentácií na stavebné povolenie. Posledný novembrový deň tohto roku bol výnimočný aj pre Mondi SCP, keďže v rámci projektu ECO Plus bola oficiálne začatá výstavba nového papierenského stroja PS 19. Najmodernejšia technológia výroby obalového papiera dáva možnosť uplatniť sa šikovným, vzdelaným a zručným ľuďom. To je tiež jeden z našich cieľov - aby Ružomberčania nemuseli cestovať a hľadať prácu mimo nášho regiónu,“ uviedla Jana Štreitová, jedna zo zakladajúcich členov OZ Ružomberčan.

Nie je to len o kartičke výhod

Vďaka členstvu v OZ Ružomberčan majú jeho členovia možnosť navštíviť množstvo kultúrnych či športových podujatí priamo v meste alebo sa zapojiť do rôznych aktivít a prispieť tak k skrášleniu a zveľaďovaniu svojho okolia. Rok podujatí odštartoval Novoročným koncertom s umelcami ako Jozef Holý či Miroslav Dvorský. Ružomberčania mohli obdivovať aj husľového virtuóza Dalibora Karvaya či ďalšieho významného Ružomberčana akým je Marián Sleziak. Humorným slovom zas potešili Karel Šíp a Josef Náhlovský v programe Minipárty, ktorý hudobne sprevádzali speváčky Dasha a Bára Basiková. V spolupráci s Nadáciou Supra zakončilo OZ Ružomberčan tento rok Vianočným koncertom za účasti famóznych hudobníkov ako Ilona Csáková, Vašo Patejdl, Markéta Konvičková a v neposlednom rade legendárny Karel Gott.

Medzi kultúrnymi akciami organizovanými OZ Ružomberčan nechýbali ani aktivity pre deti mládež, ale tiež skrášľovanie životného prostredia výsadbou a starostlivosťou o kus nového lesa nad Baničným či spolupodieľanie sa na organizácii Ružomberskej bežeckej ligy. Všetky ďalšie aktivity nájdete aj na stránke www.ozruzombercan.sk.

Podľa Štreitovej však niektorí členovia OZ Ružomberčan vidia len kartičku výhod. „Výhodami, ktoré pre našich členov ponúkame, chceme podporiť ich zdravie (príspevok na plaváreň, zľava na procedúry v kúpeľoch Lúčky) či zlepšiť sociálnu situáciu (úhrada cestovného na MHD pre seniorov). Chceme aby sa vrátili na športoviská, aby sa stali pravidelnými divákmi a fanúšikmi Ružomberských basketbalistiek a futbalistov. Za čerpanie výhod však očakávame aj zvýšenie aktivity pre spoločnú budúcnosť nášho mesta. Verím, že sa v budúcnosti bude do akcií organizovaných OZ aktívne zapájať viac našich členov,“ uviedla.

Do ďalšieho roka s novými víziami

OZ Ružomberčan má aj v roku 2019 za cieľ pokračovať v postupnom napĺňaní svojho programu. Počas akcie pod názvom Vianočný obed predstavili svojim členom plán akcií na najbližšie obdobie a uverejnia ho aj na svojej stránke aby mali všetci členovia dostatočný čas naplánovať si jednotlivé akcie a stať sa súčasťou aktívneho života OZ. Ako prezradila Štreitová, v pláne majú projekt pre žiakov základných škôl, ktorý by ich motivoval k poznaniu techniky a získaniu manuálnych zručností. Pokračovať chcú tiež v projekte starostlivosti o les nad Baničným a tiež v organizovaní športových akcií, ktorými podporia zdravý životný štýl. „Vzhľadom k tomu, že našimi členmi sú v nemalej miere aktívni starší občania, chcem využiť ich potenciál pre podporu záujmu mládeže o ružomberské tradície,“ uzavrela.

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia