Čo sa dialo rok s rozprávkovým pokladom pri Likavke?

Čo sa dialo rok s rozprávkovým pokladom pri Likavke?

RedakciaAktuality27.3.2020

Zhruba pred rokom cestou na zrúcaninu niekdajšieho kráľovského strážneho hradu zo 14. storočia zbadal mladý manželský pár počas prechádzky v tráve niečo ligotavé. Boli to mince zabalené vo vrecovine a uložené v hlinenom džbániku.

„Poklad bol nájdený náhodou, možno tomu nálezu dopomohli diviaky, ktoré v tom mieste rýpali. Keďže išlo o veľmi uvedomelého človeka, čo sa histórie týka, vedel, čo má robiť. Nájdeného pokladu sa nedotkol a ihneď zavolal pamiatkárov,“ opísal takto pred rokom situáciu nášmu portálu Marián Javorka, starosta obce Likavka.

Čo je s pokladom?

Martin Furman z Krajského pamiatkového úradu v Žiline, kompletnú dokumentáciu pokladu z Likavky, ako aj samotný poklad s kolegami odovzdali ešte minulý rok v septembri na Pamiatkový úrad SR.

Každá jedna z mincí má svoj samostatný obal - spolu je to 1868 strieborných denárov a dva zlaté dukáty. Celková čistá váha pokladu je 1035,982 g,“ informoval Furman na sociálnej sieti.

Poklad po vyčistení so zrekonštruovanou nádobkou. Foto: Peter Ledaj

Nájdený poklad ešte v apríli minulého roka čakal proces čistenia. Črepy z nádoby, v ktorej bol uložený poklad mincí poslali na rekonštrukciu do Považského múzea. Dochované zvyšky tkaniny z nádoby a z miesta nálezu boli posunuté na analýzu odborníkom na stredoveké tkaniny.

V máji podľa Furmana nasledovala podrobná dokumentácia pokladu - fotenie, metrické údaje, katalogizácia jednotlivých mincí. „Začali sme skupinou denárov Jána Zápoľského razených v Kremnici s letopočtom 1527 s mincovou značkou KT. Celkový počet tohto typu mincí je 314 ks,“ podotkol odborník z Krajského pamiatkového úradu v Žiline.

Časť vyčistených mincí roztriedených podľa panovníkov

V SNM Historickom múzeu nasledovalo triedenie najstarších denárov - Mateja Korvína a Vladislava II. Jagelonskeho podľa mincových značiek, kde sa podľa odborníkov objavili viaceré zaujímavé razby s výraznou prevahou Kremnice.
Koncom mája D. Mišúr metricky spracoval dvesto denárov J. Zápoľského. Zaujímavosťou je, že rozdiel medzi najľahšou a najťažšou mincou v zdokumentovanom súbore je 0,378 g, pričom najľahší Zápoľského denár váži 0,390 g a najťažší 0,768 g. Priemer pri vzorke 200 denárov predstavuje 0,556 g,“ konštatoval Furman.

Minulý mesiac začal Pamiatkový úrad SR správne konanie vo veci nálezného. „Je to teda v procese riešenia a čaká sa momentálne na znalecký posudok. Čo sa týka umiestnenia pokladu, je to v právomoci Pamiatkového úrad SR, ktorý vzhľadom k aktuálnej fáze riešenia nálezného ešte nerozhodol, kde bude nález deponovaný. Predpokladám, že sa to udeje po zúradovaní nálezného,“ doplnil pre náš portál Martin Furman.

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia