CZT Ružomberok plánuje po 15 rokoch predĺžiť zmluvu na dodávku tepla s papierňami

CZT Ružomberok plánuje po 15 rokoch predĺžiť zmluvu na dodávku tepla s papierňami

RedakciaAktuality28.11.2023

Spoločnosť CZT Ružomberok (CZT), ktorá zabezpečuje zásobovanie teplom pre ružomberské domácnosti, predložila návrh na predĺženie zmluvy o dodávke tepla so spoločnosťou Mondi SCP. Dôvodom je, že v roku 2024 končí platnosť súčasnej zmluvy s papierňami, ktoré vyrábajú a dodávajú teplo pre CZT. Navyše banka financujúca úvery CZT požaduje preukázať zabezpečenie dodávok tepla najmenej do roku 2030.

Od uzatvorenia zmluvy uplynie 15 rokov, čo je dobrý dôvod obzrieť sa do minulosti a vyhodnotiť uplynulú spoluprácu medzi mestom a papierňami aj v tejto oblasti. Oslovili sme súčasných aj predošlých predstaviteľov CZT, ktorí stáli pri jej zrode, aby zhodnotili uplynulých 15 rokov a naznačili smerovanie do budúcnosti.

Téma dodávok tepla bola diskutovaná nedávno aj v mestskom zastupiteľstve v súvislosti s pripravovanou výstavbou nového kotla na biomasu v Mondi SCP.

Spoločnosť CZT vznikla ako spoločný projekt mesta a papierní v čase krachujúcej Ružomberskej energetickej spoločnosti (RES). Na podmienky vzniku CZT a na naplnenie očakávaní sme sa opýtali vtedajšieho viceprimátora a neskôr riaditeľa spoločnosti Vladimíra Lajčiaka.

Spoločnosť CZT Ružomberok vznikla po tom, ako šla spoločnosť RES, ktorá zabezpečovala distribúciu tepla v meste, do reštrukturalizácie. RES vznikla v roku 2001 za účasti VNG Lipsko, TEXICOM, mesta a Tepelná energia - Prievidza. Zdrojom tepla bola tepláreň v Texicome, ktorá vyrábala teplo z mazutu a zemného plynu. Cena plynu v tom čase radikálne rástla, prevádzkovanie nebolo efektívne, rozvody mali obrovské straty. Texicom šiel do krachu, ostali mu dlhy, pričom v dôsledku toho sa vyšplhala cena tepla na rekordných 1000 korún za GJ, čo je úroveň dnešnej ceny tepla. Mesto sa aj za pomoci Mondi SCP prihlásilo do reštrukturalizácie a dalo úspešnú ponuku na odkúpenie a prevzatie firmy RES za 193 miliónov korún. V roku 2007 vznikla nová spoločnosť CZT Ružomberok. Pomoc Mondi SCP spočívala najmä v tom, že papierne odpustili dlh vo výške 17 miliónov korún na dodávke tepla a v prvé roky prevádzky znášali časť strát na starých parných rozvodoch, ktoré dosahovali viac ako 40 percent. Mondi SCP zabezpečilo know – how pri riadení novej spoločnosti, pomohlo získať potrebné úvery na rekonštrukciu rozvodov a najmä zabezpečilo stabilnú a cenovo efektívnu výrobu tepla.

Od formálneho založenia spoločnosti uplynie 17 rokov, zmluva na dodávku tepla od Mondi SCP završuje 15 ročné obdobie. Naplnili sa očakávania, ktoré boli pri vzniku spoločnosti?

Určite áno. Myslím, že Ružomberčania nezaregistrovali žiadny vážny prevádzkový alebo ekonomický problém pri zásobovaní teplom počas existencie spoločnosti. Spoločnosť v priebehu prvých siedmych rokov svojej existencie zmodernizovala kompletnú sieť rozvodov, ktoré so stratami okolo ôsmich percent nám môže závidieť nejedno mesto. Dobrý krok sa ukázalo aj partnerstvo s Mondi SCP. Stabilné dodávky tepla za prijateľnú cenu ho radili od roku 2013 dlhodobo medzi 10 najlacnejších dodávateľov tepla na Slovensku.

Na pripomenutie významných investícií do CZT sme sa spýtali bývalého primátora mesta a bývalého konateľa spoločnosti Michala Slašťana.

Kľúčové bolo nahradenie starých parných rozvodov za teplovodné. Spoločnosť v priebehu rokov 2010 až 2015 zavŕšila investície v hodnote približne osem miliónov eur, kedy sa dokončila II. etapa, ktorá sa dotkla najmä lokalít stredu mesta, sídliska na Rovni a v Baničnom. Vybudovala sa dotláčacia stanica v Políku a zrealizovala sa III. etapa rekonštrukcie rozvodov. CZT v tomto období prevzalo a zmodernizovalo rozvody na Tatranskej a Bystrickej ceste. Spoločnosť financovala investície kompletne z úverov. Musela prijať opatrenia na optimalizáciu nákladov, zefektívniť procesy a nevyhla sa ani prepúšťaniu zamestnancov, aby splnila tvrdé ekonomické podmienky banky. Na III. etapu sa podarilo získať nenávratné finančné prostriedky vo výške viac ako 400-tisíc eur. Napriek čiastočnému poklesu celkovej spotreby tepla v dôsledku zateplení bytových domov a miernejším zimám vykurovanie mesta je dlhodobo ekologické a perspektívne z technického aj ekonomického hľadiska. Spoločnosť má potenciál na rozvoj v podobe pripájania ďalších nových bytových domov, alebo subjektov. Pre príklad v susednom Liptovskom Mikuláši nemajú takto centralizované zásobovanie teplom, majú po sídliskách viacero kotolní a komínov, čo je neporovnateľné s kvalitou, ktorú máme vybudovanú v Ružomberku. Nedávna kríza ukázala, že so silným dodávateľom tepla, sa dá preklenúť aj plynová a cenová kríza tak, aby nezruinovala mestské inštitúcie, školy a obyvateľov nášho mesta.

Michal Slašťan naznačil výhody dodávok tepla od papierní aj v súčasnom období nárastu ceny zemného plynu. Ako hodnotí túto skutočnosť súčasný riaditeľ spoločnosti Michal Lazár?

Aj v súčasnosti, v období krízy a prudkého nárastu ceny zemného plynu, ktorá v porovnaní s cenou spred dvoch rokov narástla pre právnické osoby osemnásobne sa Mondi SCP správalo zodpovedne a ústretovo k občanom. Napriek zvýšeným nákladom na výrobu tepla, ktoré musí Mondi SCP vyrábať z kapacitných dôvodov, z časti aj zo zemného plynu, papierne ponúkli CZT Ružomberok cenu tepla pod svoje výrobné náklady, čo celoročne predstavuje zľavu približne dva milióny eur. Len pre mesto ako také, ktoré alokuje prostriedky na kúrenie škôl, materských škôlok, športových hál a ďalších zariadení efekt tejto zľavy znamenal v roku 2023 úsporu v rozpočte mesta viac ako 300-tisíc eur. Ak porovnám Úradom pre reguláciu sieťových odvetví zverejnené ceny okolitých distribútorov a dodávateľov tepla, CZT sa aj dnes radí na druhú priečku v najlacnejších dodávkach tepla pre obyvateľov.

Ako hodnotíte po vášnivých diskusiách rozhodnutie poslancov, ktorí schválením zmeny územného plánu mesta dali zelenú novému kotlu na biomasu?

Bez opatrení, ktorými by Mondi SCP eliminovalo spotrebu drahého zemného plynu, nie je súčasná zľavnená cena tepla pre obyvateľov udržateľná. Navýšenie výkonu kotla umožní eliminovanie výroby tepla z cenovo neefektívneho zemného plynu. Výmena starých technológií za nové v papierňach pre nás znamená udržanie stabilných cien tepla pre občanov a ďalších odberateľov. Zároveň očakávame, že vďaka novým vyspelým technológiám sa dosiahne zníženie emisií podľa prísnejších limitov stanovených EÚ. Pri rozhodovaní nakoniec zvíťazil racionálny prístup poslancov a treba vyzdvihnúť tých, ktorí nepodľahli populizmu.

Spoločnosť CZT predložila návrh na predĺženie zmluvy s papierňami až do roku 2030. Aké sú dôvody tohto predĺženia?

Spolupráca s Mondi SCP je veľmi dôležitá aj pre banky, ktoré poskytujú finančné prostriedky na modernizáciu technológií našej spoločnosti. Toto platí ale len v prípade, ak budeme mať dlhodobé zmluvy o výrobe a dodávke tepla. Máme teda záujem o dlhodobý partnerský vzťah, tak, aby sme občanom garantovali stabilné dodávky.

Je to jediná alternatíva pre mesto? Budete rokovať aj o cene tepla?

V súčasnosti je spoločnosť CZT technologicky nastavená odoberať teplo od Mondi SCP, naše systémy sú funkčné a kompatibilné. Na oboch stranách sa nám darí riešiť technické problémy k spokojnosti odberateľov. To nevyhnutne vyžaduje úzku kooperáciu a koordináciu procesov. Platí to rovnako aj v ekonomickej oblasti. Viackrát sme na druhej strane našli pochopenie a ústretovosť. Pre nás je veľká výhoda, ak je k nám náš partner ústretový najmä v časoch, kedy reálne pomoc potrebujeme. Preto naša spoločnosť v súčasnosti nemá dôvod hľadať iných dodávateľov tepla, alebo budovať alternatívne zdroje energie. Diverzifikácia zdrojov tepla je skôr otázka pre konateľov spoločnosti a vedenie mesta. Otázka ceny tepla na rok 2024 bude predmetom rokovania.

Fotogaléria

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia