Ďalšie sklíčko na príbehovej mozaike múzea

Ďalšie sklíčko na príbehovej mozaike múzea

Ján SvrčekAktuality6.5.2024

Liptovské múzeum v rámci svojho formátu Príbeh nášho múzea pripravilo ďalšiu zaujímavú prednášku, teraz s názvom Svätomikulášske sprisahanie na Kamčatke.

Je to rozprávanie o príhodách mikulášskych a ľupčianskych ochotníckych divadelníkov z 19. storočia. Prednášajúci historik Karol Dzuriak bude konfrontovať dobrodružný útek Mórica Beňovského v umeleckom stvárnení Augusta von Kotzebue s historickou skutočnosťou či jej rôznymi podobami v podaní súčasných historikov, spisovateľov a popularizátorov kráľa Madagaskaru.

Pri tohto cykle sú vždy využívame zbierkové predmety nášho múzea. Verejnosti predstavíme originál Beňovského pamätí v nemeckom a ruskom vydaní. Tie boli základom pre napísanie úspešnej divadelne hry, ktorú hrávali aj slovenskí ochotníci do konca prvej svetovej vojny. Potom, v úprave, ju uviedli divadelníci z Vrbova na začiatku tohto storočia v niekoľkých desiatkach repríz. Táto hra poznačila aj náš región, viackrát ju úspešne v 19. storočí odohrali mikulášski a lupčianski ochotníci. Naša spomienka sa spája i s viacerými výročiami. Je to tiež akési porovnanie romanticko – sentimentálnej melodrámy s historickou realitou a s drsnými podmienkami na Kamčatke, kde sa príbeh odohrával. Tiež prítomní budú mať možnosť vidieť súborný atlas, zložený z máp rôznych krajín z roku 1800, ktorý bol vydaný vo Viedni,“ uviedol K. Dzuriak.

Pôjde o paralely života Mórica Beňovského a osudov Augusta a Ota von Kotzebue - ich cesty, vyhnanstvá i dramatické okolnosti odchodu do večnosti. Takisto o kamčatskú ikonografiua a hypotetické inšpirácie Petra Michala Bohúňa ako scénografa Kotzebuovej hry. Reč bude i o podiele Liptákov na filmovom stvárnení príbehu najslávnejšieho slovenského dobrodruha a cestovateľa. 

Najnovší príbeh Liptovského múzea zajtra (7. mája) bude mať premiéru v jeho sídelnej budove, 9. mája ho čaká Národopisné múzeum v Liptovskom Hrádku a 22. mája Múzeum Čierny v Liptovskom Mikuláši, vždy so začiatkami o 16. hod.

Foto: Liptovské múzeum

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia