Ďalšie zmeny v mestskej autobusovej doprave

Ďalšie zmeny v mestskej autobusovej doprave

RedakciaAktuality8.1.2021

Prvou novinkou je zmena nastupovania do autobusov. Pôvodne mali cestujúci využívať všetky dvere, aby sa nastupovanie urýchlilo, po novom majú k dispozícii len dvere v strede vozidla. „Pandémia COVID je čoraz horšia a je potrebné chrániť aj vodičov, preto prosíme, aby ste nevyužívali sedadlá za vodičom,“ uverejnil Tomáš Mišovič na facebooku mesta.

Oznámil aj, že v krátkej dobe bude spracovaná úprava cestovných poriadkov, ktorá vychádza z prvých dní fungovania a vašich podnetov.

Ak cestujete MAD, dajte si pozor na tieto zmeny v doprave:

- Ráno a poobede bude červená linka č. 3 premávať až zo stanice ŽST Hrboltová, aby lepšie zabezpečila dopravu žiakov do škôl.

- Ranné spoje od 4:30 h a večerné po 22:00 h linky č. 3 červená v smere na ŽST upravujú tak, aby cestujúci stihli prípoje do okolitých miest a obcí.

- Drobnou úpravou časov spresňujú linku č. 6 zelená tak, aby bol zabezpečený okamžitý prestup na zastávke Katolícka univerzita a nestretávali sa vozidlá linky č. 6 v najužšom mieste Rybárpoľa.

- Upravujú jazdné časy na linkách č. 1, 2 a 3 s cieľom postupne ich zrýchliť. Po zabehnutí a dokončení inštalácie systémov budú tieto linky ešte zrýchlené.

- Po nábehu na režim „pracovný deň počas školského vyučovania“, sa skracuje prestupné čakanie na ŽST na dve minúty. Prestupy sú garantované, nemusíte mať obavu, že by ste nejaký spoj nestihli.

- Na konci mesiaca január budú nasadené ďalšie nízko podlažné autobusy SETRA, po obnove bude celá flotila autobusov nízko podlažná.

- Medzi linkou č. 3 červená a linkou č. 2 modrá zlepšujú vzájomné nadväzovania týchto spojov bez prestupov.

- Snahou dopravcu je maximálne urýchliť vybavenie vozidiel informačným a tarifným systémom tak, aby cestujúci mali prehľad o zastávkach, ale aj pri prestupovaní medzi vozidlami.

- Na zastávky nalepia plány všetkých liniek v meste s vyznačením prestupných zastávok.

- Spustenie ostrých platieb by malo prebehnúť ešte dnes 8. januára. Budúci týždeň bude na web pre registrovaných cestujúcich pridaná možnosť vystavenia dopravnej karty, aj pre svojich rodinných príslušníkov.

- V krátkej dobe plánujú otvoriť dopravnú kanceláriu.

- Stále platí prechodné obdobie na cestovanie vo vozidlách MAD, prosím využívajte verejnú dopravu.

„Ďakujeme všetkým za konštruktívne podnety, pomáhajú nám zlepšiť nadväznosti spojov, tak aby vám vyhovovali čo najlepšie,“ napísal Mišovič.

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia