Deň otvorených dverí u hasičov prilákal viac ako 600 záujemcov

Deň otvorených dverí u hasičov prilákal viac ako 600 záujemcov

RedakciaAktuality3.5.2019

Podujatie sa uskutočňuje pri príležitosti dňa sv. Floriána, ktorý je patrónom všetkých hasičov.

Akcia Deň otvorených dverí už prebieha niekoľko rokov v máji. Program robíme predovšetkým pre deti, aby videli akú techniku a zariadenie máme. Deti, ale aj široká verejnosť zistí, aká je práca hasičov aspoň na základe hovoreného slova. Inak to je samozrejme v reáli,“ zhodnotil pre náš portál Pavol Pecník, vedúci OPT a dodal, že je možné ich navštíviť aj mimo tohto dňa na základe vopred dohodnutého termínu.

Hasiči disponujú podľa neho modernou technikou - deviatimi vozidlami, dvomi cisternovými automobilmi, vozidlami na technický zásah, štvorkolkami či osobnými vozidlami. „Automobily a moderné technické vybavenie máme, čo by sme chceli a potrebovali je navýšenie stavu. V súčasnosti máme obsadené všetky plánované miesta, ale pre budúcnosť je potrebné pripravovať kvalifikovaných (odborne aj fyzicky)mladých ľudí ,“ povedal počas nášho stretnutia vedúci OPT.

O tom, že práca nie je jednoduchá a hasiči musia byť v pohotovosti pri akejkoľvek činnosti, som sa presvedčila sama počas návštevy. Hasiči museli akciu, venovanie sa skupine návštevníkov, nechať bokom a mobilizovať sa na nahlásený výjazd.

Deň otvorených dverí organizačne zabezpečovalo Centrum voľného času Elán. Tam si školy nahlásili, čas kedy by chceli do hasičskej stanice prísť, aby sa naraz nestretlo veľa návštevníkov a zároveň sa mohli hasiči jednotlivým skupinám viac venovať.

Do výtvarnej súťaže sa zapojili žiaci základných škôl

V areáli sa postupne vystriedalo viac než šesť stovák - detí materských škôl, žiaci základných škôl a Špeciálnej základnej školy, a aj klienti Centra sociálnych služieb Trojlístok. Prehliadka hasičskej techniky s výkladom jej využitia priam magnetizovali oči a uši malých i tých o čosi starších návštevníkov,“ povedal na margo akcie riaditeľ Centra voľného času Elán, Pavol Svrček.

Bodku za vydarenou akciou dalo slávnostné vyhlásenie okresného kola výtvarnej súťaže s tematikou hasičských a záchranárskych prác. Tie si mohli zúčastnení počas návštevy tiež pozrieť.

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia