Deň zmeny oslávil desiate jubileum

Deň zmeny oslávil desiate jubileum

RedakciaAktuality23.5.2019

Je to aktivita, kedy všetky závody Mondi na svete venujú jeden celý deň tomu, ako spoločne dosiahnuť cieľ nulovej úrazovosti. Včerajší deň bol zameraný na kolektívnu bezpečnosť, zdravie, životné prostredie a komunitu.

Zaregistrovaných bolo viac ako 500 zamestnancov, ktorí sa aj napriek nepriaznivému počasiu mohli zastaviť v jednotlivých stanovištiach: Komunita, Zdravý životný štýl, separácia odpadu, bezpečnosť, poskytnutie prvej pomoci. Tu sa plnili úlohy a po ich absolvovaní získali účastníci nálepku. Ak mali minimálne štyri, pri východe a zhodnotení aktivít a atmosféry, ich ako odmena čakala kniha fotografií Čarovné Slovensko.

Cieľom akcie bolo dosiahnuť zmenu vo vnímaní a správaní ľudí k lepšiemu, každým rokom tu povzbudzujeme našich zamestnancov k rôznym výzvam,“ konštatoval pre náš portál hovorca celulózo – papierenského koncernu Ľubomír Čech a dodal, že tento osvetový deň pomáha zdravšie žiť, byť zodpovednejší k prírode, zapojenejší v komunite a chrániť si to najdôležitejšie – naše životy a zdravie.

Aktivity Dňa zmeny boli zamerané na štyri oblasti, kde sa zamestnanci práve zmenou a vlastnou vôľou môžu stále zlepšovať a posúvať vpred.

Bezpečnosť bola zameraná na ochranu sluchu, ktorého strata je trvalá. Cieľom bolo poukázať, že v hlučnom prostredí je potrebné používať osobné ochranné pomôcky. Zamestnanci si mohli počas jednej z aktivít uvedomiť spomalenie reakčného času, napríklad za volantom, ak sa vodič niečím rozptyľuje.

Už štandardne si zamestnanci skúsili prvú pomoc, použitie hasiacich prístrojov ako aj simulátory nárazu či prevrátenia auta.

V oblasti komunity sa prezentovali projekty podpory regiónu. Zamestnanci priniesli potraviny pre zbierku určenú pre Občianske združenie Spojenia. Účastníkov kolegyne z oddelenia ľudských zdrojov informovali aj o voľných pracovných pozíciách, aby mohli odporučiť vhodných známych na voľné pozície.

Životné prostredie prezentovalo fungovanie a dôležitosť čistiarne odpadových vôd a následnú kvalitu vody v rieke Váh. Do ďalšieho stanovišťa mohli ľudia doniesť použité staré batérie. Zároveň sa učili správne separovať , keďže povedomie o správnom triedení a recyklácii jednotlivých odpadov má na Slovensku pred sebou ešte dlhú cestu.

V oblasti zdravia mohli zamestnanci prihlasovať svoje športové výzvy na tento rok. Ocenené boli zároveň najúspešnejšie osobné výzvy z minulého roka. Pri cvičení zdravého chrbta na ďalšom stanovišti, ľudia počtom opakovaní prispievali na aktivitu Zdravý chrbátik. Práve vďaka zapojeniu sa do cvičenia putuje tomuto programu, postavenému najmä pre deti, celkovo 5 000 EUR. Ďalšie úlohy boli zamerané na psychické zdravie, najmä na zmeranie a odbúranie úrovne stresu.

Mobilná transfúzna stanica zaznamenala celkovo 26 odberov krvi, pričom 4 zamestnanci darovali krv vôbec po prvý krát.

Ohlasy na túto akciu boli pozitívne, tak zo strany zamestnancov, ako aj dodávateľov. Ako jeden z nich podotkol, na Slovensku je stále málo firiem, ktoré venujú toľko úsilia na podobné aktivity a umožňujú tak zamestnancom posúvať sa dopredu v lepších cieľoch pre život,“ konštatoval Ľubomír Čech.

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia