Deti sa môžu opäť zapojiť do súťaže „Včely očami detí“

Deti sa môžu opäť zapojiť do súťaže „Včely očami detí“

RedakciaAktuality16.6.2022

Už kedysi dávno ktosi povedal, že keď na svete nebudú včely, tak ľudstvu zostávajú asi štyri roky života. Prečo sú také dôležité? Bez včiel by došlo k narušeniu ekosystému, bez včiel by malo asi 20 tisíc druhov rastlín problém sa rozmnožiť a ďalej existovať. Prírodné podmienky by sa tak zmenili, že ľudia by nemuseli byť schopní prežiť. Takmer 90% svetových druhov kvitnúcich rastlín závisí, úplne alebo aspoň čiastočne, od opeľovania zvieratami a každá tretia lyžica jedla taktiež závisí od opeľovania. Z dlhodobého hľadiska má na Slovensku chov včiel u mladých ľudí klesajúci záujem, preto aj takýmito spôsobmi môžeme u detí vzbudzovať záujem o včielky a učiť ich, prečo sú také dôležité.

Do výtvarnej súťaže sa môžu zapojiť podľa nasledovných kategórii:
1. Kategória – Materská škola
2. Kategória – Základná škola 1. stupeň
3. Kategória – Základná škola 2. stupeň
Na prácach je potrebné uviesť Vaše kontaktné údaje: meno, kategóriu, adresu, tel. číslo, prípadne e-mailovú adresu. Práce zasielajte alebo osobne doručte do 13.7.2022 na adresu: Národopisné múzeum Liptovský Hrádok, Partizánska 153, 033 01 Liptovský Hrádok.

Práce s „včeličkovou“ témou vyhotovené ľubovoľnou technikou môžu deti doručovať do Národopisného múzea v Liptovskom Hrádku do 13.7.2022. Diela budú vystavené a tie najlepšie ocenené na podujatí Včelárska nedeľa 24.7.2022 v Múzeu liptovskej dediny v Pribyline. Víťazi si ceny osobne preberú na podujatí.

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia