Diaľnica pri Ružomberku do roku 2022 nebude, mesto podalo odvolanie

Diaľnica pri Ružomberku do roku 2022 nebude, mesto podalo odvolanie

RedakciaAktuality5.8.2019

Mesto Ružomberok a dolnoliptovské obce podali odvolanie voči územnému rozhodnutiu na stavebné objekty diaľnice D1 v úseku Hubová – Ivachnová. Tie na návrh Národnej diaľničnej spoločnosti vydal Okresný úrad v Žiline. Územné rozhodnutie sa týka jedného mosta, nie novej časti trasy diaľnice D1 Hubová – Ivachnová. Podľa radnice boli v správnom konaní, ešte pred čiastkovým územným rozhodnutím, nepochopiteľne vylúčení legitímni účastníci konania - zástupcovia Hrboltovej.

„Toto konanie je v rozpore so zákonom. Magistrát má za to, že boli upreté práva účastníkom konania, či už to boli zástupcovia Hrboltovej alebo dolnoliptovských obcí,“ približuje stanovisko mesta hovorca Viktor Mydlo a dodáva, že mesto ani obce nesúhlasili s odvolaniami Hrboltovčanov k vybratej novej trase diaľnice v procese EIA.

„Vydané územné rozhodnutie považujeme za nezákonné. Dôvod, pre ktorý sme sa rozhodli podať odvolanie je istota, že pri preskúmaní súdom by bolo územné rozhodnutie zrušené ako nezákonné. Pri preskúmavaní konania správnych orgánov sa posudzuje účel konania, v našom prípade vždy ide o ten istý účel - výstavbu úseku diaľnice D1 Hubová – Ivachnová. Preto nezákonný postup v tomto čiastkovom a z pohľadu celej trasy nepodstatnom územnom konaní spôsobí zásadný problém aj v nasledujúcom územnom konaní,” vysvetľuje Tomáš Mišovič, poradca primátora pre dopravu a infraštruktúru.

Dodáva, že dlhodobo upozorňujú na meškanie a výhovorky zo strany Národnej diaľničnej spoločnosti v povoľovacom procese a aj napriek tomu dodnes (rok od právoplatnosti záverečného stanoviska EIA) nezačalo územné konanie na novú trasu diaľnice. Termín získania územného rozhodnutia bol naplánovaný na február 2019. „Rovnako tak plnenie zmierňujúcich opatrení zo strany NDS, na základe záverečného stanoviska EIA, je za uplynulý rok - okrem premaľovaných čiar na križovatke pri MONDI SCP - nulové.” dodáva Mišovič.

Z pohľadu Tomáša Mišoviča je aj preto nový termín (jún 2022) dokončenia úseku D1 Hubová – Ivachnová nereálny a taktiež to nebude ani do konca 2022. O stanovisko sme požiadali Národnú diaľničnú spoločnosť, ktorej stanovisko sa nám zistiť nepodarilo.

„Nebudeme sa nečinne prizerať ďalšiemu meškaniu pre nás kľúčového úseku diaľnice. Ružomberok je ťažko skúšaný dopravou, ktorá mu spôsobuje nemalé problémy. Práve z toho dôvodu sledujeme konanie okolo výstavby diaľnice D1 veľmi pozorne, aby sme dokázali budúci problém odhaliť hneď a zabránili tak ďalšiemu meškaniu,” dodáva Igor Čombor, primátor mesta Ružomberok Igor Čombor.

Odvolanie, ktoré podalo mesto, by nemalo mať vplyv na dokončenie výstavby diaľničného úseku pri Ružomberku, ktoré taktiež mešká.

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia