Dialničiari objavili jaskyňu

Dialničiari objavili jaskyňu

RedakciaAktuality4.2.2022

Jaskyňa je vysoká asi 1, 5 metra a narazili na ňu pri kopaní zárezu. „Našli sme ho v úplne spodných etážach. Vzhľadom na geologické prostredie, v ktorom sme ho zachytili, je to veľmi neočakávané. V takomto geologickom prostredí sa totiž jaskynné útvary nevyskytujú, alebo len veľmi ojedinele," priblížil hlavný geológ stavby Andrej Žilka. Dodal, že z geologického hľadiska ide o krížňanský príkrov. Pri tvorbe alebo presúvaní príkrovov dochádza k rôznym tektonickým poruchám a vznikne dutina. Jej výzdobu následne dotvoria pritekajúce podzemné vody. Ak sú silno mineralizované, dokážu vytvoriť sintrovú výzdobu, ktorej farba závisí od rozpustených minerálov vo vode.

Podľa slov hovorkyne Národnej diaľničnej spoločnosti Evy Žgravčákovej, nález oznámili štátnej ochrane prírody a na miesto prišli aj jaskyniari zo Slovenskej správy jaskýň v Liptovskom Mikuláši, ktorí priestor zdokumentujú. Po ich posudku sa rozhodne, že čo sa bude s ňou ďalej diať. „Ubezpečujem motoristov, že tento nález neovplyvní výstavbu diaľnice, ktorú budú môcť motoristi využívať koncom roka 2023,“ uviedla E. Žgravčáková.

Tibor Šuľa

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia