Dnes je Svetový deň vody

Dnes je Svetový deň vody

RedakciaAktuality22.3.2023

Pri príležitosti Svetového dňa vody, ktorý si každoročne pripomíname dňa 22. marca, Úrad verejného zdravotníctva SR a regionálne úrady verejného zdravotníctva poskytnú všetkým záujemcom bezplatné orientačné analýzy vzoriek vody zo studní v ukazovateľoch dusičnany a dusitany. Témou Svetového dňa vody v roku 2023 je „Urýchlená zmena“ v kontexte vyriešenia krízy nedostatku vody a osvety v oblasti hygieny. Svetový deň vody si pripomíname od roku 1992, kedy konferencia OSN o životnom prostredí a rozvoji odporučila oslavovať deň vody na medzinárodnej úrovni.

Akcia pre verejnosť sa bude konať v priestoroch jednotlivých RÚVZ dnes 22. marca. Pre okres Ružomberok je k dispozícií ÚVZ Liptovský Mikuláš včase 8.00 - 14.00 hod. V tomto čase budú pracovníci úradu poskytovať poradenstvo, a tiež analýzu vzoriek vody z vlastných studní.

O kvalitu vody vo vlastných studniach sa musia starať ich majitelia, ktorí by si ju v prípade jej používania na pitné účely mali nechať skontrolovať aspoň 2-krát do roka v akomkoľvek akreditovanom laboratóriu, ktoré poskytuje analýzy kvality pitnej vody. „Dusičnany a dusitany sú najčastejšie prekračovanými chemickými ukazovateľmi v pitnej vode z individuálnych zdrojov a zo zdravotného hľadiska ich prekročenie nie je bezpečné (najmä pre malé deti). Pitná voda musí byť zdravotne bezpečná, t. j. jej krátkodobé ani dlhodobé a opakované používanie nesmie ohroziť zdravie ľudí,“ uvádza ÚVZ SR na svojom webe.

Ak máte záujem v rámci Svetového dňa vody 2023 o bezplatné orientačné vyšetrenie vzoriek vôd z individuálneho zdroja pitnej vody, je potrebné odobrať vodu do čistej PET flaše od neochutenej minerálky v ktorej nebolo nič skladované. Pred odobratím vzorky vodu dostatočne odpustite aspoň na dve – tri minúty, aby sa prepláchlo vodovodné potrubie a odpustila voda, ktorá sa nachádzala v potrubí. Fľašu označte štítkom s údajmi o odbernom mieste.

Zaujímavosti ovode

- Naše telo je tvorené prevažne z vody. Telo novorodenca tvorí až 78 percent vody. Telo dospelého človeka 60 percent.

- Zvuk sa vo vode šíri rýchlejšie. Vďaka hustote vody sa v nej zvuk šíri rýchlejšie.

- Takmer všetka voda na Zemi je v oceánoch, a to až 96 percent.

- Najslanšie jazero na svete sa nachádza v Antarktíde v malom jazere s názvom Don Juan Pond. Jeho salinita je až 40,2 %.

- Zo všetkej dostupnej vody na našej planéte tvorí pitná voda iba jedno percento.

- Až dve tretiny všetkej vody použitej v bežnej domácnosti sa minie v kúpeľni.

- Horúca voda má nižšiu hmotnosť ako studená voda.

- Prístup k bezpečnej a čistej vode nemá až 783 miliónov ľudí.

- 70 % zdrojov vody sa využíva na poľnohospodárstvo a zavlažovanie a len 10 % smeruje do domácností.

- Na výrobu jedného vydania novín sa bežne minie až 300 litrov vody.

Stanislava Bruk Lucká

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia