Dnes rokuje mestské zastupiteľstvo

Dnes rokuje mestské zastupiteľstvo

RedakciaAktuality24.6.2020

Poslanci sa schádzajú na tradičnom meste, vo Veľkej zasadačke Mestského úradu. Začiatok bol naplánovaný na 8.00 ráno.

Vyriešia dotácie

Počas májového mestského zastupiteľstva. Foto: Viktor Mydlo

Volení zástupcovia Ružomberčanov na mestskom zastupiteľstve dnes vyriešia dotácie do oblasti kultúry a médií, cestovného ruchu, životného prostredia a propagácie mesta. Rozdeľovať finančné prostriedky v podobe dotácií budú aj do oblasti školstva, športu a tiež do sociálnej oblasti.

Zaoberajú sa autobusovou dopravou

Na rozsiahle zmeny, ktoré čakajú Ružomberok v oblasti autobusovej dopravy si budú musieť Ružomberčania počkať. Pre pandémiu COVID 19 mesto neskončilo verejnú súťaž tak, aby bola od začiatku júla v platnosti nová zmluva s víťazným uchádzačom. Preto by mali poslanci rozhodovať aj o predĺžení pôvodnej zmluvy spoločnosťou Arriva Liorbus. Ak sa tak stane, spoločnosť by mala zabezpečovať verejnú osobnú dopravu do konca roka.

Venujú sa dlhodobo chorým

Keďže na základe demografických údajov ide v Ružomberku o narastajúci počet seniorov, poslanci sa budú zaoberať zriadením zariadenia pre seniorov a zriadením opatrovateľskej služby. Pôjde o druh sociálnej služby, ktorý by bol určený pre dlhodobo chorých. Malo by ísť zároveň aj o ambulantnú formu – denný stacionár.

Poslanci sa počas rokovania venujú aj zmene plánu investičnej výstavby, odvolávajú tiež členov jednotlivých komisií, vyhodnocujú zimnú údržbu a schvaľujú tiež všeobecno-záväzné nariadenie, ktoré určuje výšku finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka školy a školského zariadenia na území mesta.

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia