Dnešný deň patrí modrej

Dnešný deň patrí modrej

RedakciaAktuality2.4.2019

Autizmus je celoživotná vývinová porucha, ktorá ovplyvňuje spôsob, akým ľudia vnímajú svet, nadväzujú vzťahy a komunikujú.

Často býva v spojení s poruchami intelektu a pridruženými zdravotnými problémami. Výrazne sú pri nej narušené viaceré oblasti života. Ľudia v našej spoločnosti, by však mali o poruche viac vedieť. Preto hlavným cieľom dnešného dňa je zvýšenie povedomia verejnosti o autizme.

Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom - Ružomberok (SPOSA-RK) vznikla v roku 2012 ako Občianske združenie rodičov autistických detí a mládeže.

Cieľom tohto združenia je sprostredkovať rodičom a ich deťom morálnu, odbornú, poradenskú i materiálnu pomoc. Podľa slov štatutárnej zástupkyne OZ Bibiány Ondrejkovej, je počet členov v združení 17 detí. Z toho 13 detí navštevuje Špeciálnu základnú školu v Ružomberku, 2 deti dochádzajú do Špeciálnej školy v Dolnom Kubíne a 1 dieťa navštevuje Materskú školu.

Minulý rok v spolupráci so Spojenou školou - Špeciálnou základnou školou v Ružomberku pri príležitosti tohto dňa organizovali rozsiahle podujatie v Kine Kultúra, kde sa premietali zábery z vyučovania detí s autizmom. Tento rok pripravili deťom voľnejšiu zábavu v prírode.

„Pri príležitosti Svetového dňa povedomia o autizme, ktorý je dnes, sme tento rok pripravili pre deti z troch autistických tried výlet na Gejdák. Súčasťou programu je jazda na koni, kŕmenie zvieratiek, hra vo vonkajšej hracej zóne a bowling. Spoločné fotenie v modrých tričkách s modrými balónikmi. V podstate máme voľný program,“ povedala pre Žijem v Ružomberku Bibiána Ondrejková.

Aj ona má doma dieťa s takýmto postihnutím. Ako konštatovala pre náš portál, dôležitú úlohu zohráva pri tomto ochorení včasná diagnostika a intervencia. „Uplatňovaním vhodných foriem terapií, intervencií a podporných programov liečebnej a špeciálnej pedagogiky možno výrazne zlepšiť vyhliadky a kvalitu života autistických detí,“ vysvetlila B. Ondrejková.

Autistické deti a vzdelávanie v Ružomberku

Od roku 2011, na podnet rodičov autistických detí začala spomínaná škola vzdelávať aj žiakov s autizmom a inými vývinovými poruchami v kombinácii s mentálnym postihnutím. Pre rodičov týchto detí to bol obrovský zlom, nakoľko nemuseli každý deň dochádzať do iného mesta. Od začiatku vzniku vytvorenia tried pre autistických žiakov spolupracuje škola s Občianskym združením SPOSA Ružomberok.

„V súčasnosti sú vytvorené 3 triedy, v ktorých sa vzdeláva 13 žiakov s autizmom a mentálnym postihnutím pod vedením 3 pedagógov a 3 pedagogických asistentov,“ povedala pre náš portál riaditeľka Spojenej školy - Špeciálnej základnej školy Adela Kudličková.

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia