Do čela Katolíckej univerzity nastúpil nový rektor Jaroslav Demko

Do čela Katolíckej univerzity nastúpil nový rektor Jaroslav Demko

RedakciaAktuality27.8.2018

Úrad prevzal od svojho predchodcu Jozefa Jaraba v piatok 24. augusta za prítomnosti zástupcov zriaďovateľa - Antona Ziolkovského a Daniela Macka, vedenia KU a predsedu akademického senátu Miroslava Huťku.

Cieľom nového vedenia je, aby KU poskytovala kvalitnejšie vzdelanie, robila kvalitnejšiu vedu a kvalitnejší výskum. "Jedným zo spôsobov, ako to dosiahnuť, je zaviesť manažérsky systém riadenia a systém riadenia kvality. Tieto kroky budú patriť medzi moje priority, pretože sú nevyhnutne potrebné na ďalšie fungovanie našej univerzity," vyhlásil Demko.

Zavedenie manažérskeho systému riadenia nie je podľa nového rektora samoúčelné. Systém prinesie zvýšenie akademickej výkonnosti a zlepší konkurencieschopnosť a rezilienciu jedinej slovenskej katolíckej univerzity.

Podľa štatútu KU chce katolíckym duchom inšpirovať nielen jednotlivcov, ale aj celú univerzitnú obec. Podľa rektora by KU na jednej strane mala byť rovnaká ako iné univerzity, teda etablovaná, fungujúca, kvalitná, akreditovaná. "Na druhej strane, ale v čom by sme mali byť iní, tak mali by sme byť inšpirujúci. Vnášať Ducha a nový dych. Mali by sme byť kvalitnejší ako ostatní. A mali by sme ísť príkladom," uviedol Demko, ktorý sa chce zamerať na stabilizovanie finančnej situácie univerzity, zastaviť pokles študentov, akreditovať čo najvyšší počet študijných programov a zlepšiť vedecko-výskumnú činnosť. Otvorí aj diskusiu o zriadení technickej akadémie.

"Tieto ciele budem realizovať v produktívnej spolupráci so všetkými zložkami univerzity. Myslím si, že rektorská vízia je atraktívna pre celú akademickú obec, ktorá sa k nej môže hlásiť," dodal.
Univerzita informácie zverejnila na svojej oficiálnej webovej stránke.

(tasr)

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia