Do hradu Likava investujú milióny eur

Do hradu Likava investujú milióny eur

RedakciaAktuality26.4.2024

Vybavia ho inovatívnou smart expozíciou. Súčasťou bude vytvorenie virtuálneho zbojníckeho chodníka.

Po obnove bude hradný areál sprístupnený verejnosti vo väčšom rozsahu a k jeho atraktivite napomôže aj multimediálna expozícia. Hodnota nenávratného príspevku projektu Hrad Likava – Juraj a Ondráš – zbojnícke legendy je 3 831 384 eur. Na strane prihraničného partnera, ktorým je Moravskoslezský kraj, urobia stabilizáciu a celkovú sanáciumuriva hradu Hukvaldy.

Hradné novinky

„Našou snahou je zvýšiť atraktivitu lokalít, ktoré majú v prihraničnom regióne oboch krajov kultúrnu hodnotu a význam z hľadiska kultúrneho dedičstva. Obe kultúrne pamiatky majú veľkú historickú hodnotu a našim zámerom je podporiť ich vysoký potenciál pre rozvoj cezhraničného regiónu, ktorý momentálne nie je využitý naplno,“ povedala predsedníčka ŽSK  Erika Jurinová.

Investičné práce na Hrade Hukvaldy budú pozostávať zo stabilizačných prác na hradbách. Na Likave pôjde o komplexnú rekonštrukciu hradného komplexu v zmysle rekonštrukcie severného paláca a konzervácie hradieb, vďaka čomu dôjde k sprístupneniu vo väčšom rozsahu a vzniknú nové priestory pre vnútorné a vonkajšie expozície. Hrad bude vybavený inovatívnou smart expozíciou. Súčasťou aktivít na oboch stranách hranice bude vytvorenie virtuálneho zbojníckeho chodníka.

V roku 2022 si kultúrnu pamiatku prehliadlo takmer 12-tisíc návštevníkov.

Pomôžu Liptovskému múzeu

Z programu Interreg SK-CZ zrelizujú aj projekt Liptál v Liptove a Liptov v Liptále, v hodnote 1 856 150 eur. Projekt rieši rekonštrukciu a obnovu sídelnej budovy Liptovského múzea v Ružomberku. Stavba múzea bola postavená v rokoch 1935 – 1937 a mnohé priestory zostali po desaťročia v nezmenenom stave, s pôvodným mobiliárom.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

“Rekonštrukciou prejde strecha, ktorá je na tom momentálne najhoršie, keďže do viacerých miest v priestoroch múzea zateká. Súčasťou projektu je tiež modernizácia interiérov múzea, vytvorenie novej smart expozície o prírode Liptova, ale aj workshopy a tvorivé dielne,“ objasnila Jurinová. 

Partnerom projektu je Obec Liptál v Zlínskom kraji, ktorá v rámci projektu zrealizuje komplexnú opravu strechy Zámku Liptál, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou. V obci Liptálvznikne Múzeum obce s expozíciou o spisovateľovi a výtvarníkovi J. Kobzáně.

Hrad Likava

Hrad Likava patrí medzi tri hrady Liptova. Prvá písomná zmienka o kráľovskom strážnom hrade Likava pochádza z roku 1341, avšak jeho výstavba je doložená do 1. tretiny 14. storočia. O jeho výstavbu sa zaslúžil zvolenský a liptovský župan magister rytier Donč. V rokoch 1431 – 1434 bol hrad významnou husitskou pevnosťou, medzi rokmi 1651 – 1670 súkromnou rezidenciou rodu Thökölyovcov, následne bol majetkom uhorskej kráľovskej komory. V roku 1707 bol na príkaz kniežaťa Františka II. Rákocziho z vojenského a strategického hľadiska zbúraný.

Mohutnosťou a výškou palácovitého komplexu horného hradu (viac ako 36 m nameraných v najvyššom bode severného paláca) sa zaraďuje medzi najvyššie hrady na Slovensku.

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia