Do ružomberských základných škôl nastúpilo viac prvákov ako pred rokom

Do ružomberských základných škôl nastúpilo viac prvákov ako pred rokom

RedakciaAktuality9.9.2022

V Ružomberku je šesť mestských, jedna súkromná a jedna cirkevná základná škola. Celkovo ich navštevuje približne 2700 detí, z toho mestské zariadenia využíva 2202 žiakov.

Energie sú strašiakom

Počet prvákov je pre každú školu dôležitý, pretože dáva základ na ďalších deväť rokov ich fungovania. Tento rok si ich v Ružomberku do školských lavíc prvý raz sadlo 251, z toho do súkromnej školy prišlo 18, do ZŠ sv. Vincenta 37 najmenších detí. Potešiteľné je, že mestské školy zaznamenali o 16 detí viac ako v roku 2021.

Nielen prváci, ale všetci žiaci a zamestnanci škôl potrebujú vhodné podmienky na vzdelávanie. Základnou je primeraná teplota v triedach a ostatných priestoroch školy. Deti počas vyučovanie sedia, nehýbu sa.

Zvyšovanie cien energií sa dotklo aj vzdelávania, potvrdila to Janka Lokajová, vedúca odboru školstva a športu mestského úradu. „Žiadali sme cez dohadovacie konanie ministerstvo školstva o dofinancovanie nákladov na energie, zatiaľ sme odpoveď nedostali.“ Vyjadrila obavy z prichádzajúcej zimy.

Počas prázdnin opravovali

Uplynulé dva prázdninové mesiace využili školy na modernizáciu a opravy. „V ZŠ Zarevúca urobili rekonštrukciu piatich tried, v ktorých vymenili vnútorné drevené okná za plastové, vymaľovali ich, v štyroch vymenili podlahy, umývadlá, batérie, obkladov, opravili strop a vymaľovali aj školskú kuchyňu a celú chodbu na I. stupni,“ povedala Janka Lokajová.

V ZŠ Sládkovičova našli čas a peniaze na dokončenie rekonštrukcie šiestich toaliet, osvetlenia v telocvični, spŕch a umývadiel, realizovali vodoinštalačné práce a maľovanie kuchyne.

Vymaľovanie školskej jedálne, maľovanie tried a sociálnych zariadení, majú za sebou v ZŠ Klačno.

Novinkou v ZŠ Černová sú triedy, učebne a sklady, ktoré vznikli prerobením podkrovných priestorov. Popri tom vymaľovali aj školskú jedáleň.

V ZŠ Bystrická cesta okrem akútnych havárií vodovodu a odpadu, opravili sociálne zariadenia, vymenili obklady v kuchyni, vymaľovali priestory 1. až 4. ročníkov. Pridali rekonštrukciu učebne nemeckého jazyka a školskej družiny, vymaľovali dve triedy 9. Ročníka. Zriadili kancelárie pre digitálneho koordinátora a zástupkyňu.

Najmenšiu investičnú akciu majú za sebou v ZŠ Biely Potok a to výmenu dverí na kotolni a vchodových dverí.

Vedenie škôl takto pripravilo vhodnejšie podmienky na vzdelávanie detí.

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia