Dobudovanie diaľnice alebo viac zelene. Kandidáti na primátorské kreslo sľubujú Ružomberčanom čistejší vzduch

Dobudovanie diaľnice alebo viac zelene. Kandidáti na primátorské kreslo sľubujú Ružomberčanom čistejší vzduch

RedakciaAktuality7.11.2018

Róbert Kolár

„To, že to v Ružomberku veľmi nevonia nie je nič nové. A potvrdili mi to aj Ružomberčania v uliciach. Doslova sa dusia. Trápi ich smog z hustej premávky, fabrika tomu nepridáva a ruku k dielu pridávajú aj staré spôsoby vykurovania.“ Podľa jeho názoru by diaľnica uvoľnila mesto od množstva áut a pravidelných dopravných kolapsov. Preto sľubuje, že už počas prvých 100 dní vo funkcii primátora, zájde do Bratislavy a otvorí rokovanie o dostavbe úseku D1. Jeho cieľom je tiež zabezpečiť výsadbu zelene.

Karol Javorka

Vo svojom pláne pre zdravý Ružomberok sa Javorka zaviazal, že zabezpečí systémové a účinné čistenie a údržbu mesta, ktoré podľa jeho slov budú môcť občania kontrolovať. „Kto chce mať čisto, musí si upratať a poriadok udržiavať. Budem sa dožadovať opatrení pre zlepšenie ovzdušia a zníženie hlučnosti v meste. Vrátim mu zeleň, zrevitalizujem parky a cestné ostrovčeky“. Prisľúbil tiež, že vytvorí verejnú a adresnú pasportizáciu kosenia zelene, zametania a odhŕňania snehu z ciest a chodníkov.

Ján Bednárik

Počas svojej predvolebnej kampane mal Bednárik na parkovisku hotela Kultúra vystavený baner s nápisom „Čo vy viete a ja nie?“. Podľa jeho vlastných slov, sa práve tu, počas stretnutí s obyvateľmi mesta dozvedel veci, ktoré si predtým všímal oveľa menej. Aj keď tvrdí, že čistota a poriadok na uliciach závisí od nás všetkých, zo strany mesta by podľa neho mal byť na tieto činnosti vyčlenený väčší balík finančných prostriedkov. Pri tejto otázke nás odkázal aj na jeho oficiálnu stránku. V jednom z bodov svojho volebného programu pod názvom Životné prostredie uvádza, že chce docieliť menej prašnosti a zdravšie ovzdušie v meste: „Chcem otvoriť túto tému na odbornej úrovni o možnostiach zníženia napríklad zápachov v meste, iných škodlivín a podobne. Musíme o tom hovoriť, lebo máme zodpovednosť nie len za seba, ale aj za ďalšie generácie, ktoré prídu po nás.“

Igor Čombor

Súčasný primátor Ružomberka pripomenul v rámci zodpovedania tejto otázky štúdiu z roku 2015, ktorá mala počas vykurovacieho aj nevykurovacieho obdobia za úlohu určiť pôvodcu prachu. Podľa získaných výsledkov sa ukázalo, že najväčším pôvodcom znečisteného ovzdušia v meste sú lokálne vykurovacie telesá, teda kotly a palivo, ktoré používajú ľudia v domácnostiach. Čo sa týka čistoty samotného mesta, tá podľa Čombora závisí od zimnej a letnej údržby. „Intenzita údržby zas závisí od množstva uvoľnených prostriedkov, ktoré schvaľujú poslanci. V ďalšom volebnom období mám v pláne sa intenzívnejšie venovať aj tejto problematike. Riešením by mohlo byť založenie novej mestskej príspevkovej firmy, ktorá by mala na starosti len letnú a zimnú údržbu. Finančné toky a vykonaná práca by tak mohla byť lepšie kontrolovaná.“

V súvislosti s otázkou o životnom prostredí v meste, sa Ružomberčania zaujímali aj o to, akým spôsobom chce budúci primátor spolupracovať s jedným z najväčších zamestnávateľov v Ružomberku – Mondi SCP. Všetci štyria kandidáti sa zhodli na tom, že mesto je predurčené na spoluprácu so spoločnosťou Mondi SCP a každý z nich plánuje s touto firmou udržiavať vzťah na partnerskej úrovni.

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia