Dôležité povstalecké mesto Ružomberok

Dôležité povstalecké mesto Ružomberok

RedakciaAktuality1.9.2022

Zúčastnili sa ich predstavitelia štátnej správy, samosprávy, ozbrojených síl, Ústrednej vojenskej nemocnice SNP (ÚVN SNP), Katolíckej univerzity ako aj občania. Nechýbali ani zástupcovia politických strán a hnutí.

Účastníci osláv položili vence k pamätnej tabuli obetí druhej svetovej vojny pri vstupnej bráne do bývalého závodu Solo. V priestoroch ÚVN SNP zaznel rozkaz prezidentky SR Zuzany Čaputovej, ktorý vydala pri príležitosti sviatku SNP. Pamiatku obetí SNP si uctili taktiež položením venca k pamätnej tabuli generála Mirka Vesela a k Pamätníku partizánskej matky.

„Naši dedovia, otcovia v SNP bez ohľadu na svoj život a životy svojich najbližších zanajvyšší cieľ slobodu národa zvádzali na povstaleckých frontoch či v partizánskej vojne tuhý boj s Nemcami a domácimi prisluhovačmi. Ozbrojené povstanie sa stalo národným, keď rozkaz veliteľa vojenského ústredia podplukovníka, neskoršie generála Jána Goliana na branný odpor armády proti okupantom, najmä potom čo podplukovník, neskorší generál M. Vesel z Ružomberka prečítal do rozhlasu proklamáciu vojenského revolučného vedenia, vznik revolučných národných výborov, mimochodom prvý bol v Ružomberku. Už 12. septembra 1944 vznikali taktické skupiny, rada na obranu Slovenska a hlavný štáb partizánskych oddielov na Slovensku. Treba zdôrazniť, že 8. septembra 1944 sa začala Karpatsko-dukelská operácia,“ priblížil začiatky SNP ružomberský primátor Igor Čombor.

Ružomberský primátor poukázal aj na skutočnosť, že v SNP sa postavili obyvatelia Slovenska proti oveľa lepšie vyzbrojenej nemeckej armáde. Táto pri potlačení SNP masakrovala civilistov a vypaľovala dediny a osady. I. Čombor zdôraznil, že ľudia za svoj odvážny postoj počas SNP zaplatili najvyššiu cenu a to životom. Pritom vedeli, že ich môže takýto krutý osud postihnúť, ale napriek tomu našli v sebe silu a odhodlanie a zapojili sa do ozbrojeného boja proti a fašizmu.

„Najväčšie bohatstvo, ktoré nám z tejto doby zostalo, nespočíva len vo vojenských víťazstvách a porážkach v počte padlých a ramenných, ale v tom, ako sa naši rodičia a starí rodičia správali voči utečencom, zostreleným letcom, povstaleckým vojakom a partizánom, ale aj iným prenasledovaným,“ podotkol primátor. Ďalej zdôraznil: „Dnes si pripomíname, že SNP patrí všetkým známym aj neznámym hrdinom, ktorí sa nielen so zbraňou v ruke zúčastnili povstaleckého zápasu. Patrí im hlboká úcta a vďaka nášho ľudu. S hlbokou úctou sa skláňame nad nehynúcou pamiatkou všetkých tých, ktorí v boji proti fašizmu položili svoje životy."

Spomienkové oslavy SNP pripravili mesto Ružomberok, ÚN SNP Ružomberok, Kultúrny dom A. Hlinku a Oblastný výbor Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov.

Text a foto: Tibor Šuľa

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia