Dolnoliptovský úsek R1 povedie popred Liptovské Sliače

Dolnoliptovský úsek R1 povedie popred Liptovské Sliače

RedakciaAktuality13.9.2019

Národná diaľničná spoločnosť (NDS), objednávateľ uvedenej stavby, predložila správu hodnotenia Rýchlostná cesta R1 Ružomberok, juh križovatka D1.

Účelom tejto stavby je zvýšenie plynulosti a bezpečnosti dopravy hlavne v meste Ružomberok a presmerovanie tranzitnej dopravy mimo intravilánu mesta,“ uviedla hovorkyňa NDS Michaela Michalová.

Na prerokovanie vplyvu R1 v Likavke sa zišli zástupcovia NDS, zhotovitelia, starostovia a občania mesta, obcí, ktorými by mala nová rýchlostná cesta prechádzať. O informácie ohľadom dolnoliptovského úseku cesty R1 prejavilo záujem len vyše 20 ľudí. Napriek tomu celé stretnutie trvalo asi dve hodiny, lebo občania sa živo zaujímali o uvedenú problematiku.

Starosta obce Likavky Marián Javorka privítal rozhodnutie NDS, aby sa R1 pripojila na diaľnicu D1 mimo ich obce. Pomôže to znížiť záťaž na cestu prechádzajúcu ich obcou. Likavčania by ocenili, keby aj uvedená komunikácia bola preložená mimo zastavanej časti obce, a to do lokality známej ako strelnica. Zástupcovia NDS sa vyjadrili, že toto nie je predmetom prezentovaného projektu.

Starosta obce Liptovské Sliače Milan Frič sa zaujímal o osud terajšej cesty 1/18, ktorá prechádza okolo ich obce a spája Ružomberok s diaľnicou pri Ivachnovej. Vedúca investičného odboru NDS v Banskej Bystrici Viera Sobolová uviedla, že R1 pôjde koridorom uvedenej cesty. Popri nej povedie komunikácia nižšej kategórie, ktorá bude plniť funkciu tamojšej terajšej cesty. Bližšie nekonkretizovala jej parametre.

Poradca ružomberského primátora Tomáš Mišovič sa vyjadril, že R1 odľahčí dopravu v centre mesta. Znížiť jej vplyv na životné prostredie pomôže aj prebiehajúca úprava križovatiek a ich prispôsobenie pre tzv. zelenú vlnu.

Občania sa zaujímali na stretnutí so zástupcami NDS o to, že ako chcú dosiahnuť, aby najmä nákladné vozidlá prichádzajúce od Banskej Bystrice a smerujúce medzinárodným koridorom do Poľska, využili práve R1. Projektanti predkladajú, že tento problém bude možné riešiť dopravnými značkami. Očakávajú, že najmä vodiči nákladnej dopravy sa budú chcieť vyhnúť Ružomberku a plynulo prejsť týmto územím. Preto pôjdu po R1 do Ivachnovej, kde sa napoja na D1 a za Likavkou budú pokračovať smerom do Dolného Kubina. Zástupcovia NDS v tejto súvislosti priznali, že toto môže byť problém. Predpokladajú, že ak kamionista prejde 1000 km, tak nebude problém urobiť asi 10 km obchádzku, aby sa vyhol Ružomberku.

V rámci prezentácie boli predstavené tri varianty trasy V1 červený, V2 modrý a V3 oranžový. Správa o hodnotení odporúča variant V3 vzhľadom k tomu, že má najmenší vplyv v rámci hodnotenia environmentálnych charakteristík, má dobrý dopravný prínos a v rámci multilaterálnej analýzy vyšiel ako najvýhodnejší. „Trasa odporúčaného variantu začína v križovatke Ružomberok Juh, obchádza mesto Ružomberok z východnej strany, križuje cestu I/18, pokračuje v koridore tejto cesty a vyúsťuje na diaľnici D1 v križovatke Ivachnová,“ konštatovala Michalová.

Text a foto: Tibor ŠUĽA

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia