Domy a byty prvýkrát sčítajú prostredníctvom samosprávy

Domy a byty prvýkrát sčítajú prostredníctvom samosprávy

RedakciaAktuality25.6.2020

Prvýkrát využije Štatistický úrad SR (ŠÚ) existujúce registre dát a obyvateľov tak samotné sčítanie zaťaží oveľa menej. Ako informoval ŠÚ, pôjde o najrozsiahlejšie a najnáročnejšie terénne zisťovanie. Domy a byty sa prvýkrát sčítajú prostredníctvom samospráv.

Sčítavať sa bude v dvoch fázach

Na prvú fázu sčítania domov a bytov, ktorá potrvá od 1. júna 2020 do 12. februára 2021 nadviaže druhá fáza sčítania obyvateľov. Tá sa uskutoční v období od 15. februára 2021 do 31. marca 2021.

Ako potvrdil hovorca primátora mesta Ružomberok Viktor Mydlo, samospráva bude zapojená len do sčítania domov a bytov. Zároveň informoval, že aktuálne sa konajú školenia pracovníkov mestského úradu, aby ich zasvätili do metodiky zberu dát.

„Zamestnanci úradu, ktorí sa školia, budú mať na starosti pomoc obyvateľom pri sčítaní,“ doplnil Mydlo. Ako ďalej dodal, na sčítanie budú použité aj registre Mestského úradu, či iné mestské a vládne registre. Pôjde teda o integrované sčítanie, čo znamená, že bude kombinovať údaje z už existujúcich administratívnych zdrojov s údajmi z terénneho zisťovania – teda dátami získanými priamo od obyvateľov. Na účely sčítania využije ŠÚ po prvýkrát údaje z 11 administratívnych zdrojov ako register obyvateľov, centrálny register poistencov verejného zdravotného poistenia, informačné systémy Sociálnej poisťovne, úradu geodézie a katastra a ďalších.

Menej otázok, viac informácií

Oproti minulosti tiež sľubujú výrazné zredukovanie otázok, ktorých vyplnenie by nemalo zabrať viac ako 20 minút.

„V praxi sa zníženie administratívnej záťaže obyvateľov prejaví menším počtom či rozsahom otázok. Kým v roku 2011 obsahoval dotazník 35 otázok, teraz to bude približne polovica. Budeme sa pýtať len na údaje, ktoré nie sú v požadovanej forme a rozsahu nikde inde zachytené,“ vysvetľuje Ľudmila Ivančíková, generálna riaditeľka sekcie sociálnej štatistiky a demografie ŠÚ SR.

Sčítaním sa získajú údaje o materinskom jazyku, národnostnom zložení, či náboženskom vyznaní obyvateľov. Dostupné budú aj údaje o vzdialenosti, spôsobe a periodicite dochádzania za prácou, alebo do školy. Zisťovať budú informácie aj o presných štruktúrach obyvateľstva v krajine z pohľadu vzdelania, rodinného stavu, alebo súčasnej ekonomickej aktivity. Novinkou tiež bude to, že už nik nebude chodiť sčítavať do príbytkov, obyvateľ sa sčíta sám elektronicky. V prípade potreby sa obráti na call centrum.

Vytvoria kontaktné miesta

„Ak obyvateľ nemá elektronické zariadenie môže použiť zariadenie v kontaktnom mieste, ktoré budú vytvorené a označené v každej obci. Vo väčších mestách pôjde o sieť kontaktných miest,“ doplnila Ľudmila Ivančíková.

Aktuálne ŠÚ SR rokuje aj so Slovenskou poštou, o možnosti vytvoriť takéto miesta aj v sieti jej prevádzok. Počíta aj s tým, že sa obyvateľ nebude vedieť sám sčítať. V tom prípade môže požiadať svoju obec o pomoc prostredníctvom mobilného asistenta sčítania.

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia