Doplnená a vyšperkovaná história centra dolného Liptova

Doplnená a vyšperkovaná história centra dolného Liptova

Ján SvrčekAktuality21.11.2023

V sídelnej budove Liptovského múzea na Námestí Š. N. Hýroša v Ružomberku bol ďalší miľníkový deň, keď na druhom poschodí sa slávnostne otvárala expozícia Z dejín mesta Ružomberok.

Najprv sa ujal slova marketingový a PR manažér hostiteľa Viktor Mydlo, ktorý okrem privítania, zdôraznil, že ide hlavne o zmapovanie jednej z najvýznamnejších dejín mesta, a to druhej polovice 19. storočia. Potom nasledoval prvý pôsobivý vstup zboru Súkromnej základnej umeleckej školy z Liptovského Hrádku. Vzápätí, v úvodnom prológu, slovo dostal miestny exprimátor Igor Čombor.

Na tvári povereného riaditeľa Liptovského múzea Rastislava Moldu, sa ešte predtým, ako prehovoril, dal vyčítať príjemný pocit z dobre vykonanej práce. „Som veľmi rád, že sme sa stretli v takomto počte,“ začal svoj príhovor šéf tejto významnej, aj nadregionálnej ustanovizne. „Našou snahou je stále prinášať niečo nové. Táto expozície síce nie je úplne nová, keďže prvýkrát sa otvárala viac než pred desiatimi rokmi, lenže nebola dokončená. To sa nám podarilo v druhej polovici tohto roka. Tým sme zavŕšili, čo sa týka nových prezentácií, či niektorých modernizácii v našom múzeu, vrátane jeho expozitúr, mimoriadne náročný, avšak úspešný rok 2023. Ide tu o zaujímavé zbierkové predmety, doslova klenoty, ktoré sa spájajú s dejinami Ružomberka,“ pokračoval R. Molda a pripojil aj úprimné poďakovania: Je to v prvom rade zásluha našich angažovaných zamestnancov. Takisto veľmi si vážime podporu mesta Ružomberok, bez jeho bez jeho finančnej pomoci by sme nemohli naše ´dejiny´ pripraviť v takomto formáte.“

Kurátorská rola bola zverená dvom skúseným historikom Karolovi Dzuriakovi a Viere Kunovej, ktorá bola aj sprievodkyňou veľmi dôstojného eventu. „Keď sme pripravovali našu expozíciu, zámer bol nadviazať na ´starú´ časť, ktorú verejnosť pozná. Vtedy boli spracované a sprístupnené dve témy – zdravotníctvo so sociálnou oblasťou a školstvo na území mesta. Ružomberok má veľmi bohatú históriu. Aj preto v zbierkových fondoch Liptovského múzea sa nachádza množstvo predmetov, ktorú ju dokumentujú,“ rozhovorila sa V. Kunová a prešla ku konkrétnym exponátom: „Vybrali sme oblasti, ktoré sú naviazané na život spolkov. Tie na území Ružomberka začali vyvíjať činnosť od poslednej tretiny 19. storočia. V tomto duchu sme pripravili aj naše panely, ktoré dvojrozmernými predmetmi, pozvánkami, plagátmi, či fotografiami, dokumentuje dané obdobie,“ vysvetľovala kurátorka. „Toto je napríklad fotka z divadelnej hry Mariša, ktorá bola uvedená v roku 1911,“ podotkla V. Kubová, ktorá následne prešla na ďalšie spolky, či už Živenu, Maticu Slovenskú, alebo telocvičné jednoty Sokol a Orol. „Len mimochodom, ružomberská sokolovňa túto jeseň dovŕšila sto rokov, keďže bola daná do užívania v dvadsiatom treťom v minulom storočí,“ dozvedeli sa ďalej.

V. Kubová neobišla ani náboženské spolky (Ružomberský katolícky kruh, či židovské) a prezentovala aj skautské hnutie, či dejiny ružomberských fotografov. Po našej návšteve môžeme skonštatovať, že nejde tu iba o krásne panely, no veľkým magnetom sú takisto atraktívne obsahy jednotlivých moderných vitrín. Naozaj v duchu doby.

Foto: autor

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia