Dotácia na žiakov škôl sa znížila

Dotácia na žiakov škôl sa znížila

RedakciaAktuality15.7.2020

Deje sa tak na základe nových východiskových štatistických údajov, ktoré zverejnilo ministerstvo financií. Z pôvodných 95,28 % sa znížila dotácia na mzdy a prevádzku na 88%. Dotýka sa to prevádzky materskej školy, základnej umeleckej školy, jazykovej školy ale i školských klubov detí a ďalších školských zariadení na území mesta.

„Všetky deti v Ružomberku majú právo na zákonom stanovené finančné prostriedky, ktoré stanovil štát vo výške 88%. Platné Všeobecno-záväzné nariadenie určuje výšku poplatkov pre rodičov detí navštevujúcich mestské materské školy na sumu 15 eur vo veku od 3 – 5 rokov, pričom ešte rodičia doplácajú na pranie, vreckovky a iné veci. Na druhej strane výška dotácie 100% a poplatku pre neštátne školy je v meste Ružomberok stanovená vo výške 40 až 70 eur," povedal počas júnového zastupiteľstva poslanec Ján Kuráň.

Podľa jeho slov najnižší poplatok v neštátnej materskej škole, konkrétne v cirkevnej je vyšší ako v rodisku kresťanstva v Trnave, kde je 34 eur. Ako ďalej informoval Kuráň, v Dolnom Kubíne je výška dotácie pre cirkevného zriaďovateľa 94% a poplatok je 15 – 16 eur za dieťa. „Takže z mesta Ružomberok sme z kresťana spravili „protežovanú dojnú kravu“, keďže dostávajú 100% a poplatok 40 eur,“ doplnil.

Ako situáciu vysvetlil Pavel Šípoš, keby deti neboli v škôlke, či už je cirkevná alebo súkromná, tak peniaze neprídu do mesta, pretože sú viazané na dieťa. Je pritom jedno, či je dieťa v cirkevnej, štátnej, alebo súkromnej škôlke.

„Keby rodičia nedali tieto deti do škôlky, tak peniaze do mesta neprídu. Tie totiž chodia na konkrétne dieťa. To, že sa vyberá v našich škôlkach 15 eur, to podporujem. Pred časom sa schvaľovalo navýšenie o 30 000 eur na opravu škôlky. Mesto neprispieva na chod neštátnych škôlok ani euro. Všetky peniaze, ktoré prichádzajú do mesta sú viazané na dieťa,“ podčiarkol Šípoš.

Ako doplnil vedúci odboru školstva na Mestskom úrade, Jozef Pažítka, mesto nerobí výraznú konkurenciu medzi mestskými a súkromnými školami. „Vieme pokryť všetkých, ktorí chcú umiestniť dieťa v materskej škole. Či je dieťa v štátnej alebo neštátnej materskej škole, tak peniaze za neho máme,“ dodal.

Škôlka podľa jeho slov nie je lacná záležitosť, mesto vyberá 15 eur na dieťa a z normatívu 100% nie je schopné vyfinancovať ktorúkoľvek z materských škôl.

„Na území mesta sú len dve materské školy, ktoré majú kladné čísla a to je MŠ Černová a MŠ Moyzesa. Ostatné materské školy sú v mínusoch, lebo je drahé napríklad vykurovanie. To nedokážeme ovplyvniť a pritom všetky škôlky sú naplnené, to znamená, že nie sú poloprázdne,“ dodal Pažítka.

Na základe nových východiskových štatistických údajov, ktoré zverejnilo ministerstvo financií bude mať mesto v roku 2020 nižší príjem z podielových daní. Tieto zmeny sa premietli aj do výšky dotácií na jednotlivé druhy škôl a školských zariadení. Pri neštátnych školských subjektoch sa rozpočet zníži o viac ako 150-tisíc.

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia